• เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • ปริญญาตรี ประสบการณ์ในสายงาน 1 ปี
  • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ Retort

26-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.