• เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การควบคุมเครื่องจักรอย่างน้อย 3 ปี

4 hours ago

 

Applied
 • ตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนและหลังใช้งาน
 • แก้ไขปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอบำรุงรักษา
 • รวมทั้งจัดเตรียมอะไหล่เพื่อทำ PM

4 hours ago

 

Applied
 • วางระบบงาน Maintenance ทั้งระบบ
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง 5 ปี ขึ้นไป

4 hours ago

 

Applied
 • วางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร
 • ควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาเครื่องกล

4 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาช่างกลโรงงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย อายุ 18 - 35 ปี
 • ปวช-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ
 • มีความอดทนและขยัน มีมนุษสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

4 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 35 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ ในตำแหน่งช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมรถยนต์ เครื่องจักรกลหนัก

4 hours ago

 

Applied
 • Source and request for quotation
 • Define sourcing strategy and allocation
 • Co-operation in new part approval with team

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male, Female Age 25-28 years old
 • Bachelor degree in Electrical/Electronic Engineer
 • Good command of English

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering (Mechanical or Mechatronics)
 • At least 3 - 4 years’ experience in tire testing
 • Knowledge of PC skills, e.g. Microsoft Office

27-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality, Male or Female, at 30 to 35
 • Degree in Mechanical, Electrical,Electromechanical
 • Experience Switchboard/Switchgear over 8 years

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Design
 • Air conditioner
 • Electrical Engineer

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ ระดับดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้

26-Apr-17

 

Applied
 • Electronics, Mechanical Engineering field
 • Product Eng., Design Eng. Automation Eng. Test Eng
 • 2-10 yrs, New Grad. are welcome

26-Apr-17

 

Applied
 • Procure equipment to meet budget
 • Source equipment and services suppliers
 • Liaise with Overseas offices

26-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • คยผ่านงานด้านฝ่ายขาย ในส่วนของงานโปรเจค
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้

26-Apr-17

 

Applied
 • Male or female age 22-25 years
 • Experience in the product development / R&D
 • Good command in English

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Leader in New model introduction
 • Analyst design and improve product quality defect
 • 2-8 year experience, New Graduation are welcome

25-Apr-17

 

Applied

Mechanical Engineer

B.Grimm

Pathumthani > Muang

 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบำรุงรักษา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงไฟฟ้า, โรงกลั่น

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรีสาขา ไฟฟ้า
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จากตำแหน่ง Operations Section Manager

25-Apr-17

 

Applied
 • Part Quality Engineer, Supplier Quality Engineer,
 • Customer Quality Engineer,QA Engineer, RF Engineer
 • CQE, QA, ESD, PQE, SQE, In-Process Quaity Engineer

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
 • เพศ ชาย อายุ 24-30 ปี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

25-Apr-17

 

Applied
 • Manager, Management Level,
 • Production, Manufacturing
 • Electronics, Mechanical Engineer

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย , อายุ 35 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช./ปวส. เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • คุมเครื่อง CNC ตัดไม้เฟอร์นิเจอร์ตามแบบ

24-Apr-17

 

Applied
 • Quality engineer, customer side, mobile, molding
 • Report to QE Manager, dotted line to QE Director
 • Mechanical and Electrical Engineering graduated

24-Apr-17

THB45k - 55k /month

Applied
 • Bachelor's degree in Electronic, Electrical
 • Design assembly process and standard work.
 • Documentation of ISO, ACE, 5S+Kaizen of section.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineer.
 • Basic knowledge of Air conditioner
 • Capacity confirmation, facility preparation

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineer
 • Support new mold testing and Sub-Assembly process
 • Quality & Productivity improvement

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering: Mechanical, Electrical,
 • Welcome new graduated or have an experience
 • Manage and control to achieve the production

18-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.