• บริหาร จัดการงานในฝ่ายผลิต
 • กำหนดกลยุทธ์การทำงานของฝ่ายผลิต
 • หาแนวทางแก้ไขปัญหาสินค้าไม่ได้คุณภาพ

3 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality, Age 45 year or over.
 • Have leadership and management
 • Good command of English

18 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female, Age 22 - 30
 • B.A. in Electrical/Mechanical/Industrial Engineer
 • Good command in English

24-Feb-17

THB30k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Bonus: Twice A Year
 • Relocation Cost Support System
 • Salary Raise: Once A Year

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.