• ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวเครื่องกล,ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งงานผจก.โครงการ

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s or Master Degree in Mechanical
 • HVAC, Clean room etc for Process Plant Project
 • ASHRAE, ANSI, ASME, ISO, API, NFPA

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 40-45 ปี มีประสบการณ์ด้าน Estimate
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมงานระบบ (เครื่องกล / ไฟฟ้า)
 • จัดทำใบเสนอราคาพร้อมบัญชีแสดงรายการตามรูปแบบ

08-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • มีความรู้ทางด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office

08-Dec-16

 

Applied
 • Male, age between 34 – 40 years old
 • Degree in Electrical Engineer, Mechanical Engineer
 • 3-5 years’ experience in field service management

07-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s or Master Degree in Mechanical
 • Rotating, Package Equipment, Material Handling
 • ANSI, ASME, ISO, API, BS

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้,Auto Cad
 • เพศ ชาย มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล

07-Dec-16

 

Applied
 • Degree in an Engineering discipline, Mechatronics
 • 3 years’ experience as a field service engineer
 • Deal with customers and end users

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Offshore , Installation , operation and oil , gas
 • Maintain and update , well , records and f
 • maintenance records and production , records

07-Dec-16

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานโรงงานอาหารสัตว์ 15 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการบริหารจัดการ
 • มีความเข้าใจระบบบริหารคุณภาพด้านอาหารสัตว์

06-Dec-16

 

Applied
 • Degree, preferable in Electrical or Mechanical.
 • Minimum 3 years of experience in sales.
 • Good command of English.

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Freelance job for Mechanical Engineer
 • Working with Michelin for Engineering department
 • Working in international organization

06-Dec-16

 

Applied
 • Prospect for new business with new/old customers
 • Prepare sales analysis/plan to achieve sales goals
 • Make sure customer is satisfied with our sales

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.