• ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

5 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความอดทนสูง
 • รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

5 hours ago

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

5 hours ago

 

Applied
 • degree in Mechanical Engineering, or Science
 • Experiences in Supplier Development
 • Ability to driving project involving defect root

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Ensure machine and utilities are capable to run
 • Maintenance program for Facility & Utility systems
 • Trouble shooting when systems fail

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical
 • Min. 6 years in supply chain job function
 • Able to travel

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Age: 25 – 35 years. Thai Nationality
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineer
 • 3 years minimum experience as process design

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เช็ค ตรวจสอบ ซ่อมแซม รถยนต์ ภายในบริษัท
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงรถยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • บันทึกลงประวัติงานซ่อม รถยนต์ เครื่องจักรกลหนัก

20-Jul-17

 

Applied
 • Quailty
 • ISO
 • Automotive

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • MSc or BSc in Electronics Engineering
 • Work according to ISO9001:2015 system
 • Create & maintain a production technology roadmap

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • BSc in mechanical, electrical
 • Build a cross-functional knowledge based team.
 • DFM & Lean Manufacturing and VSM experience

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • มีคุณวุฒิ ป.ตรี สาขาช่างกลโรงงาน, วศบ.เครื่องมือกล
 • มีประสบการณ์การซ่อมเครื่องจักรไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการกำกับดูแล

19-Jul-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor's degree in Electronics or Mechanical.
 • Experience in electronics industry.
 • Good English communication skills.

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electronics, Mechanical, Industrial.
 • Good English communication skill.
 • Able to work in Lamphun province.

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
 • วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ.)
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

19-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์ อย่างน้อย 1 ปี

18-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. เทคนิคยานยนต์ /ช่างยนต์ / วิศวกร
 • มีทักษะเจรจา กระตือรือร้น ขยัน ซื่อสัตย์

18-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาช่างกล
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Auto Cad

17-Jul-17

 

Applied
 • degree in engineering ; Mechatronic, Mechanic
 • 3 years’ experience with production lines
 • A few years experiencing in Sewing machine

07-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.