• เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และเขียนโปรแกร
 • ออกแบบ และพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับกล้องโทรทรรศ

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานด้านงานกลึง และใช้ระบบ CNC

08-Dec-16

 

Applied
 • Draftman and AutoCAD
 • drafting, drawing , construction ,civil, structure
 • Power

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electronics or Mechanical.
 • Experience in electronics industry.
 • Good English communication skills.

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Age 35 years up
 • Bachelor or higher degree in Mechanical
 • 6 years in manufacturing based environment

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Mechanical any related
 • 0-2 years working experience in utility system

07-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Mechanical, Industrial
 • 1-2 years working experience in a manufacturing

07-Dec-16

 

Applied
 • Degree in Electronics, Mechanical, Industrial.
 • Good English communication skill.
 • Able to work in Lamphun province.

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Electronics or Mechanical.
 • Experience in electronics industry.
 • Good English communication skills.

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้ง และตรวจซ่อมอาการเสีย
 • ฒิปวส. ขึ้นไปทางอิเลคทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์
 • มีความสนใจเกี่ยวกับระบบไมโครคอนโทลเลอร์

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ติดตั้ง และตรวจซ่อมอาการเสีย
 • ฒิปวส. ขึ้นไปทางอิเลคทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์
 • มีความสนใจเกี่ยวกับระบบไมโครคอนโทลเลอร์

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Prospect for new business with new/old customers
 • Prepare sales analysis/plan to achieve sales goals
 • Make sure customer is satisfied with our sales

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Utilities and facilites system
 • Bachelor degree in mechanical engineering
 • air-condition and ventilation system

05-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.