• Bachelor’s Degree in Mechanical
 • Good command of English
 • Good command of computer skills

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

17 hours ago

 

Applied
 • Thai Citizen, Male
 • Degree (or higher) in Mechanical Engineering
 • Aged 33 – 40 years old

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า,

19-Jan-17

 

Applied
 • Male / Female, Age between 25 - 35 years old
 • Bachelor Degree or Master Degree in Engineering
 • 1-5 years experience in Instrumentation

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female Age 25 up
 • At least 3-5 years in Quality Assurance System
 • Bachelor's Degree in Mechanical or Electrical

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.สาขาไฟฟ้า,ช่างกลโรงงาน,อิเลคทรอนิคส์
 • ตรวจสอบด้านระบบไฟฟ้า, ระบบประปา
 • มีใบผ่านงาน

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านการดูแลระบบอาคาร อย่างน้อย 5 ปี

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลควบคุมการทำงานของช่าง
 • เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านอาคารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี และไม่เกิน 55 ปี

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญาตรี สาขา เครื่องกล
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงอาคารสูง
 • ดูแลงานระบบเครื่องกล

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลเกี่ยวกับพลังงาน
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล,อิเล็คทรอนิคส์
 • มีใบอบรมอนุรักษ์พลังงาน

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • • Minimum 3 years experience in mechanical or elec
 • •Proficient in using AutoCAD program for designin
 • Driving license

17-Jan-17

 

Applied
 • International Company
 • Permanent role
 • Competitive Salary

06-Jan-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.