• เพศชาย อายุ 22- 35 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ ในตำแหน่งช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมรถยนต์ เครื่องจักรกลหนัก

1 hour ago

 

Applied
 • Degree or higher in Mechanical, Mechatronics
 • 8 years’ experience in electronics manufacturing
 • Detailed review of all tool designs

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 35 ปี
 • ปวช-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ
 • มีความอดทนและขยัน มีมนุษสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

1 hour ago

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering: Mechanical, Electrical,
 • Welcome new graduated or have an experience
 • Manage and control to achieve the production

25-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมสาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในการติดตั้ง/ซ่อมบำรุง
 • มีใบผ่านงาน หรือหนังสือรับรองการทำงานอย่างน้อย 5 ป

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in Engineering.
 • Experience in Hard Disk Drive industry
 • 6 sigma and lean manufacturing knowledge

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree Engineering.
 • Good command of spoken and written English.
 • Welcome new graduated.

25-May-17

 

Applied
 • Forklift Service
 • Spare Part Control
 • 100K with 3 months bonus

25-May-17

THB70k - 120k /month

Applied
 • Degree in Mechanical, Electrical,
 • 3 years working experience in the automotive
 • Must have knowledge of ISO/IEC 17025

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 2 years experience in management system
 • Experience of the factory inspection
 • Bachelor degree or higher in Engineering

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical, Electrical, IE
 • 1-3 years experience in Engineering field
 • Drawing skill (Solid work, Auto CAD, 2D, 3D)

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 0-3 years experience in product design, R&D
 • Drawing skill (Solid work, Auto CAD, 2D, 3D)
 • Product or part design skill

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช./ปวส. เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • คุมเครื่อง CNC ตัดไม้เฟอร์นิเจอร์ตามแบบ

24-May-17

 

Applied
 • เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ ระดับดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้

24-May-17

 

Applied
 • Control and ensure product and process quality
 • Communicate with customers on quality metters
 • Drive product dppm reduction

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
 • เพศ ชาย อายุ 24-30 ปี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

23-May-17

 

Applied
 • Experience in Product Development and Construction
 • Good Written and Oral Communication in English
 • Work-Life Balance, 5 Working Days a Week

22-May-17

 

Applied
 • Graduate Mechanical Engineer, Industrial
 • 3 - 5 years in production & Maintenance
 • Computer skills, Planning skills

22-May-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • Thai Nationality.
 • Degree in Engineering, Mechanical or Electrical
 • Knowledge in Autonomous Control Systems

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, Female Age 25-28 years old
 • Bachelor degree in Electrical/Electronic Engineer
 • Good command of English

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • คยผ่านงานด้านฝ่ายขาย ในส่วนของงานโปรเจค
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้

18-May-17

 

Applied
 • 1+ year working experience in manufacturing site
 • In-depth knowledge of a PLM system
 • preferably Agile

17-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.