• เช็ค ตรวจสอบ ซ่อมแซม ยนต์เล็ก เช่น เครื่องสูบน้ำ
  • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงรถยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • บันทึกลงประวัติงานซ่อม รถยนต์ เครื่องจักรกลหนัก

26-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.