• 5 years’ experience in engineering management
  • Good understanding of utility plant equipment
  • Bachelor’s or Master’s Degree in Mechanical

28-Apr-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 ปี ขึ้นไป
  • ปวส. ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิก, ช่างกล
  • มีใบรับรองการผ่านงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Apr-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้าเครื่องกล
  • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
  • มีจิตใจรักการให้บริการ และพร้อมที่จะเรียนรู้

24-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.