• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวไฟฟ้าหรือเครื่องกล
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ ควบคุมบริหารงานระบบ

17-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.