• ซ่อมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาแมคคาทรอนิคส์

21 hours ago

 

Applied
 • B.S. or M.S. Degree in Production
 • 2+ years of related industry experience
 • Knowledge of lean manufacturing methods

21 hours ago

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาเครื่องกล, เขียนแบบเครื่องกล,
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป ในสายงานเขียนแบบ
 • ประสบการณ์ด้านการออกแบบเดินท่อโดยใช้โปรแกรมแบบ 3D

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ช่างยนต์
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบ ดูแล และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้านเครื่องกลภายใน

21 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor degree or master (Mechanical / Production
 • At least 7 years of professional experience
 • Knowledge of basic business management

10-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Engineering graduate in ELECTRICAL or MECHANICAL
 • At least 5 years experience in Maintenance
 • English competency

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Engineering graduate
 • At least 5 year experience in FOOD production
 • English competency

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์
 • ควบคุมดูแลอะไหล่ ชื้นส่วน และอุปกรณ์ให้เพียงพอ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า,

09-Dec-16

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • ปวช. ขึ้นไปทางด้านไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล
 • มีความรู้ Preventive & Predictive Maintenance

09-Dec-16

 

Applied
 • API 510, API 570,API 653,UT, MT, PT, RT
 • Bachelor of Engineering in Process or Mechanical
 • NDT

09-Dec-16

 

Applied
 • At least Bachelor's Degree
 • At least 0 - 2 years experience
 • Able to work in Saraburi

09-Dec-16

 

Applied
 • Providing project engineering for multiple project
 • Providing input to the tendering process
 • Preparing and tracking of project schedules

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Providing on-site commissioning, start-up
 • Performing hands-on testing, service and repair
 • Providing world class technical support

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Preventive Maintenance Machine
 • Support for repair machine
 • Improvement machine

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Exp. PCB, Stamping, Injection, Welding, Machining.
 • Good command of English ISO 9001 and ISO/TS16949.
 • At least 3 years in Quality and Engineer Degree.

09-Dec-16

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Male / Female 38 - 43 years
 • Degree in Industrial Management , Engineering
 • 5 years working experience in Production

09-Dec-16

 

Applied
 • Male, age 25-48 years old
 • Graduated Bachelor Degree of Engineering
 • Hold JLPT N1- N2

09-Dec-16

 

Applied
 • Male, age 35 to 45 years old, B.Eng
 • Strong in take care of customer and new project
 • Knowledge of Machining process

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถใช้ Program PLC และ AUTO CAD ได้ดี

09-Dec-16

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering or related filed
 • 2- 3 years’ experience in Production Engineering
 • Excellent written & spoken English

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor‘s or Master Degree in Computer Science
 • 3 years’ experience in the relevant profession
 • Knowledge and experience in JAVA, PLCs

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • หอพักพนักงาน
 • โบนัสประจำปีและเงินพิเศษ
 • เลี้ยงอาหารกลางวัน

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม (ก.ว)

09-Dec-16

 

Applied
 • Male / Female Age 30 Years old up
 • Engineering with Bachelor degree or higher.
 • Ability and experienced in Automobile industrial

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree or Diploma ,Mechanical Design
 • Basic English, spoken and written.
 • Have own vehicle and driving licence.

09-Dec-16

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงงานเครื่องกล เครื่องจักร CNC ,Press
 • เพศชาย ไทย อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมเครื่องกล

09-Dec-16

 

Applied
 • Chemical Cleaning, Petrochemical, Technician,
 • Nitrogen , Helium , Testing ,Refinery
 • Marine,Offshore , Shipyard ,Project

09-Dec-16

 

Applied
 • CSWIP, welder, fabrication,Petrochemical
 • Refinery , welding ,construction,yard , offshore
 • NDE , sub-contractors,inspections, oil and gas

09-Dec-16

 

Applied
 • Male, Age 34 - 40 years
 • Degree or higher in Industrial Engineer,Mechanical
 • 10 years’ experience of Production line

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in mechanical engineering, mechatronics
 • 5 years’ experience in laser (robotic & manual)
 • Experience in drafting/modelling software

09-Dec-16

 

Applied
 • Graduated Bachelor degree in Engineering field
 • Understand GD&T from Engineering drawing
 • Familiar with basic measuring equipment

09-Dec-16

 

Applied
 • Reporting to the Production Manager
 • Being responsible for the overall management
 • Developing/programming new application

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องมือ
 • ขายเครื่องมือช่าง HITACHI ประจำห้าง Mega

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องมือ
 • ขายเครื่องมือช่าง HITACHI ประจำห้าง Mega

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องมือ
 • ขายเครื่องมือช่าง HITACHI ประจำห้าง Mega

09-Dec-16

 

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • Degree in Mechanical or Electrical power fields
 • 1 – 2 years’ experience in manufacturing business

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, 21 - 26 years old
 • degree in Engineering : Power Electrical
 • 0-5 years in Engineer position from manufacturing

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • Degree in Mechanical or Electronic
 • 1 – 2 years’ experience in manufacturing

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, 21-26 years old up
 • Degree in Engineering: Mechanical or related
 • 0 – 5 years in Electrical or Automotive

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • degree in Engineering: Mechanical or related
 • 0-2 years in Engineer position from manufacturing

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, 21 years old up
 • degree in Engineering: Electrical
 • Experience 0 – 2 years in Engineer position

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Electrical field is required
 • 1-2 years’ experience in related field.
 • Able to communicate in English.

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Improve production machines and plant utilities
 • Implement CMMS for maintenance activities
 • Attainment of required maintenance targets

08-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor or Master of Mechanical
 • At least 2-3 years experience in Design Engineer
 • Knowledge in design engineering role - automotive

08-Dec-16

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Approve and evaluate internal manufacturing
 • To evaluate and control internal manufacturing
 • To solve problem and control with production

08-Dec-16

 

Applied
 • Master’s or Bachelor’s degree in related field.
 • 5 years’ experience in Production Management
 • Good command of the English language.

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.