• เพศชาย อายุ 25-45 ปี
  • สามารถเชื่อม tig ได้
  • ประสบการณ์ในงานเชื่อมอย่างน้อย 1 ปี

17 hours ago

 

Applied
  • ติดตั้ง และตรวจซ่อมอาการเสีย
  • ฒิปวส. ขึ้นไปทางอิเลคทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์
  • มีความสนใจเกี่ยวกับระบบไมโครคอนโทลเลอร์

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.