• Thai Nationality
 • Male, Age not over 37 years old
 • Bachelor’s degree in Industrial, Mechanical

20 hours ago

 

Applied
 • เช็ค ตรวจสอบ ซ่อมแซม รถยนต์ ภายในบริษัท
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงรถยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • บันทึกลงประวัติงานซ่อม รถยนต์ เครื่องจักรกลหนัก

26-Jun-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.