• Maintenance planning
 • Improvement of all Mechinery
 • Maintenance cost

10 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's degree in Machining Engineering
 • To understand customer drawing
 • To set up Fixture in CNC machine

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or Master's degree in Mechanical Engineer
 • 5 years of work experience in manufacturing
 • Good command in English skills

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female age 22-25
 • Experience in QA 1-3 years
 • Computer Skill is advance

10 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • รับผิดชอบงานด้าน การผลิต ซ่อมบำรุง ดัดแปลงแก้ไข
 • วางแผนการทำงานในแผนก
 • ประเมินผลงานพนักงาน

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in engineering, Mechanical, Electrical
 • 3 years of related experience
 • Team player, with a positive attitude

25-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวช. หรือ ปวส.
 • ช่างดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาประจำโรงงาน
 • ช่างไฟฟ้า, ช่างกล ประจำโรงงาน

24-Jun-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • เพศ : ชาย , หญิง 20-35 ปี

24-Jun-17

 

Applied
 • 10 years of working in project management.
 • Good Communication in English
 • Good skills of project management

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelors degree or equivalent experience
 • 3-5 years of operations / engineering experience
 • Experience in Automotive planning will be advantag

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineer
 • 10 years of experience in engineering
 • Strong or interested in engineering technical

23-Jun-17

THB55k - 70k /month

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • electronics manufacturing
 • SMT, COB, BAG, TAB, FLIPCHIP

23-Jun-17

 

Applied
 • อายุไม่น้อยกว่า 28 ปี-ขึ้นไป เพศหญิง/ชาย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถอ่าน Drawing ตามที่ลูกค้ากำหนดได้

23-Jun-17

 

Applied
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป เพศชาย
 • มีประสบการณ์เชื่อมงานโลหะต่างๆ
 • ไม่จำกัดวุฒิ สามารถทำงานเชื่อมโลหะได้

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Chemical/Electrical
 • Knowledge in PZT theory ,suspension and HDDs
 • Experience 5 - 8 years in management level

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical or Electrical
 • 10 years working experience
 • 5 years in electrical appliances industry

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 2-5 years direct experience in Electronic
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000, ISO/TS

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Experienced dealer service operations development
 • Product/technical service support heavy equipment
 • Technical knowledge hydraulic & electrical systems

23-Jun-17

 

Applied
 • ค่าครองชีพ 700 บาท เบี้ยขยัน 500,600,700 บาท/เดือน
 • ประกันภัยกลุ่ม ประกันสุขภาพ/ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่ารักษาพยาาบาล 12,000บาท ครอบคลุมถึงครอบครัว

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • At least bachelor degree in engineering
 • At least 3-5 years of experiences in implement PM
 • Have knowledge and skill in ISO, QCC

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electronic/Mechanical/Chemical Engineer
 • Graduated from well-known university is preferred
 • Good command in both spoken and written English

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor of Mechanical, Electrical, Industrial
 • Minimum of 3 years experience in PET manufacturing
 • Understanding of fundamental of equipment

23-Jun-17

 

Applied
 • High vocational diplomas or higher of Mechanical
 • 3 years’ experience in Beverage manufacturing
 • Familiar with production planning and control

23-Jun-17

 

Applied
 • 10 years experience in QA
 • Good Communication in English
 • Ceramic Science or Industrial Engineer.

22-Jun-17

 

Applied
 • A degree engineer in mechanical, production
 • Experienced 2-8 years
 • Process engineers, yield improvement and process

22-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานการผลิต
 • รับผิดชอบในการพัฒนาการผลิต และคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องงานวิศวกรรม/การผลิต

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Magnetic Recording field
 • Product Engineer/Head/Media
 • MP, Minitab

22-Jun-17

 

Applied
 • Manage all infrastructure and utility of company
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • Have strong knowledge in ISO 9001 and ISO 14001

22-Jun-17

 

Applied
 • To work with very famous group company
 • To work in big organization with benefits
 • Manage for cost saving, budgeting

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 7 yrs.exp in Production line, machinery industry
 • HMI, Servo, PLC, Robotic Systems, Solid works,
 • Leadership, Proactive, Fluent

22-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical/Electrical
 • 2-5 years’ exp. in Process Engineer or Automation
 • Knowledge in HMI or Vision system

22-Jun-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • Facility Field
 • Knowledge in facilities system
 • Knowledge of Facilities machine and Maintenance

22-Jun-17

 

Applied
 • Facilities Field
 • Work knowledge in facility equipment.
 • Mechanical, Electrical, Industrial Engineer

22-Jun-17

 

Applied
 • จบการศึกษาปวช, ปวส, ปริญญาตรี สาขา เครื่องยนต์
 • เพศชาย
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in Electronics, Electrical
 • At least 5 years of work experience in IC assembly
 • Good command of written and spoken English

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาแม่พิมพ์โหละ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 47 ปี
 • Project handling & Mold project management
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิปวส. ขึ้นไป สาขาแม่พิมพ์โหละ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

22-Jun-17

 

Applied
 • Manufacturing Process Auditor (Engineer)
 • 0-2 years experience
 • Handling internal process audit at production line

21-Jun-17

 

Applied
 • Responsible for mechanical maintenance
 • Plan and execute the Preventive maintenance
 • Inspection and maintenance of crane

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • B.S. or M.S. degree in Mechanical, Electrical
 • 5-10 years Engineering experience
 • Solid understanding of Statistics, DOE

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • 0-5 years Engineering experience
 • B.Eng. or M.Eng. in Mechanical, Mechatronics
 • Manufacturing Process Design Knowledge

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • BE/BSc in any Engineering or related field require
 • Minimum of 2 years MRO/Materials
 • Possesses a comprehensive knowledge

21-Jun-17

 

Applied
 • Engineering Field For New Graduated.
 • Evaluate The Tire Performance by Driving.
 • Passion with Driving / Interested for Motorsport.

21-Jun-17

 

Applied
 • Responsible for detail mechanical activities
 • Responsible for detail mechanical activities
 • Responsible for execution supervision

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.