• พนักงานฝ่ายผลิตแผนก Laminate
 • บางปู , สมุทรปราการ
 • วุฒิ ปวสสาขาช่างกล,ช่างยนต์,ช่างไฟ,ช่างอุตสาหกรรม

12 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล
 • ISO 9001:2008 / TS 16949:2009

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in CNC manufacturing and statistical.
 • Experience in manufacturing of micromechanical.
 • Fluent spoken and written English.

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering field.
 • 1 or 2 year experiences in process engineering.
 • Good command of English and Computer literacy.

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้ความเข้าในระบบ ISO

22-Jun-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านงาน Wie cut

22-Jun-17

 

Applied
 • Quality engineer or Customer Quality Engineer
 • Strong knowledge in technical of vehicle
 • Field Quality Improvement

22-Jun-17

 

Applied
 • ประจำที่สาขาบางปู จ.สมุทรปราการ
 • งานซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักร
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 1- 2 ปี

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • พนักงานฝ่ายผลิตแผนก Laminate
 • บางปู , สมุทรปราการ
 • วุฒิ ปวสสาขาช่างกล,ช่างยนต์,ช่างไฟ,ช่างอุตสาหกรรม

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Electronics, Electrical,
 • From semiconductor :Test Product, Reliability Test
 • Verification the test program and rejects product

22-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • ปวส. ช่างกลโรงงาน / ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม
 • มีความรู้ด้าน Machine Design, Jig & Fixture

21-Jun-17

 

Applied
 • Experienced in Electrical and electronic parts
 • Machine maintenance plan.
 • Understanding in basic ESD control

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Preventive maintenance.
 • Experienced in Electrical and electronic parts.
 • Experienced in SMT technician more than 5 years.

21-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum of 5 years engineering experience
 • Proven leadership capacity
 • PDM (SmarTeam) and ERP system experience

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Industrial and/or Mechanical
 • 3 years experience in Silicone Keypad, Electronics
 • Good management skill in project management

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Automotive, Mechanic, Electric,Industrial Material
 • Engineer experience in R&D, Value engineering
 • Familiar with automotive, Good command of English

20-Jun-17

 

Applied
 • Male/Female, age between 22-26 years old.
 • Knowledge in automobile production processes
 • written and spoken English, TOEIC 450 up

20-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ แม็คคาทรอนิคส์
 • สามารถเขียนแบบวิศวกรรมได้ (กรณีมีประสบการณ์)
 • พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร อุปกรณ์

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถทำงานวันเสาร์เดือนละ 1 ครั้งได้
 • มีประสบการณ์ในสายงาน หรือที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering
 • Implement timely and effective corrective actions.
 • Be responsible for leading equipment, utilities

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • To be Thai nationality (male)
 • 5 years’ experience plus
 • To start working asap.

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Diploma degree in mechanic or electric field
 • Age not over 30 years old
 • Workable in cold storage and available on night sh

19-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
 • มีทัศนคติเชิงบวก (positive thinking)

19-Jun-17

 

Applied
 • Thai national and Age not over 35 years
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineering
 • Experience in process improvement

19-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in solid modeling & creating 2D drawing
 • Mechanical Engineer
 • Good English

19-Jun-17

 

Applied
 • Automotive knowledge
 • Mechanical knowledge
 • Basic engine knowledge

16-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวะเครื่องกล อุตสาหการ หรืออื่นๆ
 • เพศชาย
 • ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Jun-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.