• วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม Auto cad ได้ดี

7 hours ago

 

Applied
 • Manufacturing improvement, process engineer
 • 5-10 years in Automotive Manufacturing
 • suchat@kensington.co.th

7 hours ago

 

Applied
 • Team Management 40 staffs
 • Selling Industrial Product
 • Manage Oil&Gas industry project

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Responsible for all Production, Maintenance
 • Coordinate plant activities through departmental
 • Develop short and long-term plant strategies

7 hours ago

 

Applied
 • Any degree in Mechanical Engineering
 • Experience as a Process / Industrialization
 • Good command of English

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Opportunity to work for stable company
 • Opportunity to use your skill for support JP Staff
 • Opportunity to work under high standard

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Own transportation with valid driving license
 • Have good command of business English
 • Chemical or mechanical back-ground/experience

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering
 • At least 5 years experience in Designing
 • Obtained Professional Engineer License

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering,30-35K
 • 5 years exp as electrical engineer@Engineering Co
 • Thai Nationality,Male,Female,27-35 years old

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in mechanical, Chemical Engineer
 • Knowledge of AutoCAD 2D & 3D
 • Able to drive cars and have a license.

7 hours ago

 

Applied
 • ผ่านงานดอนโดมิเนียมสูงไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
 • ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้าหรือ เครื่องกล
 • ประสบการณ์งานไฟฟ้าหรือเครื่องกลไม่น้อยกว่า 10 ปี

7 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป

7 hours ago

 

Applied
 • ให้คำแนะนำปรึกษาในด้านผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล

7 hours ago

 

Applied
 • ออกแบบเครื่องกล
 • บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต
 • วุฒิการศึกษา วิศวกรรมสาขาเครื่องกล

7 hours ago

 

Applied
 • Degree in Engineering; prefer in Mechanical
 • 3-5 years experienced in technical products
 • Skillful in Auto CAD

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีหรือสามัญ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • งานระบบเครื่องกลของโครงสร้างอาคารสูง
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานติดตั้ง ปรับปรุง
 • ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ปวช. - ปวส.

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years of experience as a service engineer
 • Degree in Electrical Engineering or Mechatronics
 • Support setup and service for customers

7 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ตำกว่า 25 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล
 • สามารถเขียน หรืออ่านแบบไฟฟ้าได้ดี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค
 • มีความซื่อสัตย์, รักในงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเครื่องกล
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้า

7 hours ago

 

Applied
 • สำรวจปริมาณและราคางานก่อสร้าง
 • ประสานงาน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอราคาค่าก่อสร้าง
 • จัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนราคางานก่อสร้าง

7 hours ago

 

Applied
 • เงินเดือน 80K (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
 • ประสบการณ์ในสายงาน 10 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวรรมควบคุม

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering
 • Professional licence for mechanical engineer
 • Construction experience in mechanical system

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 29 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้า
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

22-Mar-17

 

Applied
 • Male age between 22 – 40 years old
 • Bachelor’s degree in Electronic, Mechanic or Other
 • Experience in Scientific / Medical device maintena

22-Mar-17

 

Applied
 • 5 years construction industry experience
 • a degree in Structural Engineering or M&E Engineer
 • Oversee all site based activities

22-Mar-17

 

Applied
 • Mechanical Engineer
 • Construction business
 • Design mechanical system

22-Mar-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ควบคุมเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท

22-Mar-17

 

Applied
 • USA FMCG Trading firm, Manage Outsource Team
 • Electrical & Mechanical Engineering, Good English
 • Strong communication, problem-solving & technical

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineer
 • Must be familiar with instruction manual reading
 • Should have two to four year’s experience

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechatronics Engineering
 • Providing product training to distributors
 • Works on sales target and closes sales

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานขายปั๊มน้ำทุกประเภทในภาคอีสาน
 • รักษาความสัมพันธ์ในกลุ่มลูกค้าเดิม
 • วางแผนการตลาด และหาเพิ่มการขายในกลุ่มลูกค้าใหม่

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาโท วิศวะเคมี, เครื่องกล, วิทยาศาสตร์เคมี
 • ปสก. 2-5 ปี เกี่ยวข้องกับการดูแลเครื่องจักร
 • แก้ปัญหาทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์หล่อลื่น

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย, หญิง อายุ 21 - 32 ปี
 • ระดับการศึกษาชปวช.- ปริญญาตรี
 • ขียนแบบ ออกแบบ วางแผน ระบบงานไฟฟ้า

22-Mar-17

 

Applied
 • Develop new markets and maintain with customers
 • Good English, 1-3 years of experiences
 • Good personality and presentation skills,

22-Mar-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering/ Industrial
 • experience in OEM sales for Industrial products
 • Good command of written and spoken English

22-Mar-17

 

Applied
 • Elevator and Escalator Industry Business
 • 5 years training experience
 • Bachelor's degree, Good in English

21-Mar-17

 

Applied
 • Farm Machinery, Poultry Machinery, Ventilation
 • Technical Sales, Sales Engineer, Feeding
 • Poultry industry agro-industry , Agriculture

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor in Engineering (Mechanical or others)
 • 5 years’ experience in piping engineering
 • Good knowledge in piping engineering codes

21-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์โครงการด้านวิศวกรด้านวิศวกรรมขนาดใหญ่
 • สามารถทำงานต่างจังหวัด และต่างประเทศได้

21-Mar-17

THB55k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical
 • At least 1 years of Experience
 • age between 24-30 years old

21-Mar-17

 

Applied
 • ดำเนินการซ่อมบำรุงตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปวช. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล
 • จัดทำแผนการซ่อมและสรุปรายงานประจำเดือน

21-Mar-17

 

Applied
 • ติดตั้งและซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ปวส ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเลกทรอนิก
 • มีใบอนุญาติขับรถยนต์

21-Mar-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงระบบท่อน้ำมัน
 • ปวส ขึ้นไป สาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า,
 • ทำงานด้านซ่อมบำรุงอื่นๆอย่างน้อย 2 ปี

21-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบท่อน้ำมัน
 • ปวช. ปวส. สาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 1 - 3 ปี

21-Mar-17

 

Applied
 • CAD operation support, Pre sell and Training
 • CAE operation support, Pre sell and Training
 • Basic CAD system support

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Able to run equipment controlled PLC
 • Oversee and direct the installation of the entire
 • Modifying existing control systems

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.