• พนักงานฝ่ายผลิตแผนก Laminate
 • บางปู , สมุทรปราการ
 • วุฒิ ปวสสาขาช่างกล,ช่างยนต์,ช่างไฟ,ช่างอุตสาหกรรม

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวะเครื่องกล อุตสาหการ หรืออื่นๆ
 • เพศชาย
 • ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bonus 4 mths.,Med Ins.,OT,Prvd F.,Housing etc.
 • Construction Service Provide Company
 • Exp. in Mechanical Engineer in Construction Co.

13 hours ago

 

Applied
 • degree of Engineering, preferably in Mechanical
 • 3 years or above experience in Industrial goods
 • Independent and motivated to achieve sales goals

13 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

Test Engineer

ABB Limited

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • 0-3 years of experience in a manufacturing
 • Execute testing according to schedule

13 hours ago

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001,14000,GMP, HACCP
 • มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม

13 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ ออกแบบไฟฟ้าระบบไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้

13 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ : 0-2 ปี
 • เพศ ชาย หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

13 hours ago

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมเครื่องกล
 • ISO 9001:2008 / TS 16949:2009

23-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • สาขาสำรวจ ,ประเมินราคา ,สาขาไฟกำลัง ,สาขาเครื่องกล
 • มีทักษะเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

22-Jul-17

 

Applied
 • An opportunity to be part of leading manufacturer
 • Very attractive remuneration package
 • An opportunity to learn and grow with the company

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • BA in Mechanical or Electrical
 • 10 Years'experience in maintenance supervisor
 • Analyze the equipment breakdown

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Graduated in MBA and Engineering
 • Operate a computer and word processing software
 • Able to work at Bangna-Trad KM.19

21-Jul-17

 

Applied
 • Graduated in Engineering
 • Good command in English both written and spoken
 • Have direct experience 2 years up for senior

21-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • Have driving licenses of car and motorcycle
 • Able to work at BangNa, BangKhen,Prachinburi

21-Jul-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • ควบคุมเครื่อง cnc
 • สามารถเขียน โปรแกรม เครื่อง cnc ได้
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • ปวส. ช่างกลโรงงาน / ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรม
 • มีความรู้ด้าน Machine Design, Jig & Fixture

21-Jul-17

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรีทุกสาขาที่มีความรู้เรื่องเครื่องกลโรงงาน
 • สามารถทำงานได้ครบตามกำหนดสัญญา
 • สามารถติดตั้งอุปกรณ์/เครื่องจักร

21-Jul-17

 

Applied
 • Petroleum Department
 • Technical, Maintenance, Engineering
 • Home appliances

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 -35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
 • มีทัศนคติเชิงบวก (positive thinking)

20-Jul-17

 

Applied
 • Working in conjunction with other Mechanical
 • Bachelors / Masters Degree in a Mechanical
 • Minimum of 5 years’ experience a relevant design

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี - ป.โท สาขาวิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 • บริหาร กิจกรรม ในระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม ISO14001

20-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านงาน Wie cut

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor of mechanical, electrical or related
 • 2 years of engineering experiences in food
 • Fair to communicating in English

19-Jul-17

 

Applied
 • 7-10 years working experience
 • Strong leadership and analytical skills
 • Salary negotiable

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Work as Engineering design for interior
 • Bachelor or Higher degree in Engineering
 • Competitive compensation, Full package of welfare

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปวส.
 • ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบงานติดตั้ง
 • มีความสามารถทางด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Monitor and Analysis result to identify gaps
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineering
 • Experience in Manufacturing at least 1 - 3 years

19-Jul-17

 

Applied
 • Bachelors Degree in Mechanical or Electrical
 • Able to communicate in English
 • 3-5 years in rotating machine Pump

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage an assembly and mechanical workshop
 • Know-how in equipment with rotating parts
 • Manage the technicians for assembly work

18-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้ความเข้าในระบบ ISO

18-Jul-17

 

Applied
 • มีความรู้ ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องกล
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • มีผลตอบแทนจากยอดขาย

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • SMT
 • EMS Business
 • BOM/Revised/Control Production Plan

18-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Production, Electrical
 • At least 7 - 10 years of experience
 • Good command of the English language

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • ประจำที่สาขาบางปู จ.สมุทรปราการ
 • งานซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องจักร
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 1- 2 ปี

09-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.