• เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

24-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
 • ดูแลและซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักร

24-Feb-17

 

Applied
 • ปวส./ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิต
 • มีประสบการณ์ 2-3 ปี ขึ้นไป
 • มีหน้าที่ควบคุมเครื่อง Digital Cutter

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • 5+ Yrs Designer in Air Conditioner (Commercial)
 • Proficient in CAD/ CAE Tools such as Pro-E
 • Strong Communication in English

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมแม่พิมพ์, เครื่องกล, อุตสาหการ
 • ดูแลการผลิตและผลผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน
 • จัดฝึกอบรมพนักงาน ให้มีความรู้เรื่องเครื่องจักร

24-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ระบบคุณภาพ ISO 9001,14000,GMP, HACCP
 • มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม

24-Feb-17

 

Applied
 • Vocation certificate or higher in mechanical
 • 1 year experiences in industrial environment
 • Knowledge of Lean &Six Sigma, 5S will be advantage

24-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Engineering
 • Have driving licenses of car and motorcycle
 • Able to work at BangNa, BangKhen,Prachinburi

24-Feb-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • Thai Nationality, Male and Female (25-30 years)
 • Bachelor’s degree in Industrial/Mechanical
 • CNC or PLC is a must have experience

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, Male and Female (25-30 years)
 • Bachelor’s Degree in Industrial, Mechanical
 • Good in people manner and positive thinking.

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ ออกแบบไฟฟ้าระบบไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้

23-Feb-17

 

Applied

ARI Sales Representative Thailand

ARI

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Thai Nationality, Male or Female
 • Must have driving license and car
 • Must live in or around Bangkok area.

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Mechanical Engineering
 • >3 years of experience in Materials Planning
 • Good negotiation skill

23-Feb-17

 

Applied
 • Bonus 4-5 mths, Provident Fund, Overtime Payment
 • Construction Mechanical and Electrical System Inst
 • 1 - 3yrs, exp, in Construction Company

23-Feb-17

 

Applied
 • Automation project data analysis
 • Co-ordinate with production as new automation
 • Trouble shooting of new automation

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Automation project data analysis
 • Design flow and mass product 3D process
 • Trouble shooting on 3D printing

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ซื่อสัตย์ มีใจรักงาน บริการ อดทนต่อแรงกดดัน ขยัน
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และส่วนรวม สูง
 • สามารถสื่อสาร หรือใช้ภาษาอังกฤษได้

23-Feb-17

 

Applied
 • Opportunity to expertize in machinery field
 • grow up with strong supported Japanese company
 • climb up your career in engineer field

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied

Service Engineer

PREMTRONIC

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Cleaning Machine, AOI, SPI, X-ray Inspection
 • Pick and Place, Stencil Cleaning Machine
 • Fluent in written and spoken English

23-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชายเท่านั้น อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวช.สาขาช่าง หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2 ปี ขึ้นไป

23-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลติดตั้งงานโครงการ
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี วุฒิปริญญาตรีเครื่องกล
 • ประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ : 0-2 ปี
 • เพศ ชาย หญิง อายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

22-Feb-17

 

Applied
 • Industrial Engineering, Mechanical Engineering
 • automobile or parts industry
 • Good command in English

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Industrial Engineering
 • Knowledge of ISO / TS 16949, ISO 14001
 • Support and Set Up New Model

22-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงในโรงพยาบาล
 • เพศชาย อายุ ขั้นต่ำ 20-35 ปี
 • ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง ,อิเล็กโทรนิค,ช่างกล

22-Feb-17

 

Applied
 • Technical engineer for Chiller, HVAC system
 • Sales, Installation, comissioning and support
 • Travel overseas to ASEAN countries

22-Feb-17

 

Applied

Maintenance Engineer

STC NICCA CO., LTD.

Bangkok Area - Samutprakarn

 • Plan, organize maintenance system
 • Monitor Production plan & environmental activities
 • Improve preventive management system

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Diploma or Bachelor Degree in Engineering
 • 3 Years in machine fabrication
 • Experience in establishing ISO 9001:2000

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Electrical Engineer
 • MS Office & MS Project plus ACAD / INVENTOR
 • excellent English communication skills

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Manage overall Installation and Service function.
 • Monitoring project installation and service job.
 • Liaise with internal and external customer.

21-Feb-17

 

Applied
 • ป.ตรี วิศวกรเครื่องกล,สิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ 0-5 ปี (3ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • เพศ ชาย ,หญิง

21-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่รถยนต์)
 • สามารถทำงานในภาวะกดดันได้

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female not over 30 years old
 • Bachelor degree of Quality Engineer
 • 2 Years up for experience in Quality Engineer

20-Feb-17

 

Applied
 • higher communication skill
 • confident attitude in business
 • car driving skill

20-Feb-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Plastic, Metal ,Mechanical Assembly production
 • ISO 9000 and / or QS-9000 and / or TS-16949
 • Production Management

20-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-33 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องยนต์ / ไฟฟ้า
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree
 • Experience 0-3 years in related field
 • Experience with FUJI robot would be prefer.

20-Feb-17

 

Applied
 • Industrial Design or Mechanical Engineering
 • Knowledge of Quality Assurance techniques
 • Fluent in both written and spoken English

20-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 2
 • เคยผ่านงานโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทบรรจุภัณฑ์
 • สาขา วิศวกรรมอุตสาหกรรม

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree required in Mechanical Engineering
 • Good command in English

20-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.