• วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมยานยนต์
  • เพศชายหรือหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

26-May-17

 

Applied
  • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน
  • มีประสบการณ์การดูแลรักษาเครื่องจักรในโรงงาน
  • มีความกระตือรือร้น มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

26-May-17

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ป.ตรี / โท วิศวกรรมเกษตร, จักรกลเกษตร,
  • ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลที่ใช้ในการเกษตร

24-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.