• ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์
 • สนใจงานด้านการวิจัย

41 mins ago

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • system design,analysis,validation,troubleshooting
 • Strong mechanical design and modeling skills
 • Familiarity with fiber optics

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Product Development and Construction
 • Good Written and Oral Communication in English
 • Work-Life Balance, 5 Working Days a Week

10 hours ago

 

Applied
 • Graduate Mechanical Engineer, Industrial
 • 3 - 5 years in production & Maintenance
 • Computer skills, Planning skills

10 hours ago

THB70k - 90k /month

Applied
 • Bachelor’s in Electronic Engineering & Mechatronic
 • Qualification test new product.
 • Develop new circuit and PCB design

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Thai Nationality.
 • Degree in Engineering, Mechanical or Electrical
 • Knowledge in Autonomous Control Systems

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การควบคุมเครื่องจักรอย่างน้อย 3 ปี

28-May-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electronic, Electrical
 • Design assembly process and standard work.
 • Documentation of ISO, ACE, 5S+Kaizen of section.

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineer.
 • Basic knowledge of Air conditioner
 • Capacity confirmation, facility preparation

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineer
 • Support new mold testing and Sub-Assembly process
 • Quality & Productivity improvement

27-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male Age 28-35 years old
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • More than 4 years of work experience

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนและหลังใช้งาน
 • แก้ไขปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอบำรุงรักษา
 • รวมทั้งจัดเตรียมอะไหล่เพื่อทำ PM

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 35 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ ในตำแหน่งช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมรถยนต์ เครื่องจักรกลหนัก

26-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 35 ปี
 • ปวช-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ
 • มีความอดทนและขยัน มีมนุษสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

26-May-17

 

Applied
 • Procure equipment to meet budget
 • Source equipment and services suppliers
 • Liaise with Overseas offices

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or female age 22-25 years
 • Experience in the product development / R&D
 • Good command in English

26-May-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Statistics or Related fields
 • CONTROL WIP STATUS AGAINST KITS
 • Excellent in Excel program

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical Engineer
 • Fluency in 8D problem solving concept, MSA
 • Good in English communication skill

25-May-17

 

Applied
 • Degree in Engineering: Mechanical, Electrical,
 • Welcome new graduated or have an experience
 • Manage and control to achieve the production

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Electronics/Mechatronics
 • Understand on Embedded software development
 • Debugging test and document report

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Knowledge / Experience in material science
 • 2 years experience of managing and developing
 • Working experience in manufacturing environment

25-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมสาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในการติดตั้ง/ซ่อมบำรุง
 • มีใบผ่านงาน หรือหนังสือรับรองการทำงานอย่างน้อย 5 ป

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor/Master degree in Engineering.
 • Experience in Hard Disk Drive industry
 • 6 sigma and lean manufacturing knowledge

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree Engineering.
 • Good command of spoken and written English.
 • Welcome new graduated.

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical, Mechanical
 • To support new part for cost reduction program
 • New product evaluation, testing

25-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Electronic,Telecommunication, Electrical Engineer,
 • Mechanical, Mechatronic, Production,
 • 0-5 year experience, Good communication in English

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical, Electrical, IE
 • 1-3 years experience in Engineering field
 • Drawing skill (Solid work, Auto CAD, 2D, 3D)

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 0-3 years experience in product design, R&D
 • Drawing skill (Solid work, Auto CAD, 2D, 3D)
 • Product or part design skill

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • To direct and coordinate activities
 • To oversee plant operations
 • To be an active participate in the plant’s safety

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช./ปวส. เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • คุมเครื่อง CNC ตัดไม้เฟอร์นิเจอร์ตามแบบ

24-May-17

 

Applied
 • Procure equipment to meet budget
 • Source equipment and services suppliers
 • Liaise with Overseas offices

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Control and ensure product and process quality
 • Communicate with customers on quality metters
 • Drive product dppm reduction

23-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s / Master Degree in Engineering
 • Good command in English
 • experience in Project management

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล
 • เพศ ชาย อายุ 24-30 ปี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

23-May-17

 

Applied
 • Degree or higher in Mechanical, Civil, Industrial.
 • Experiences in Project Management, Designed.
 • Good command of English and computer literacy.

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 3yrs in Mechanical design,home appliance product
 • 3D design software, air cooling system
 • refrigeration system, prefer inventor

23-May-17

 

Applied
 • ริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • คยผ่านงานด้านฝ่ายขาย ในส่วนของงานโปรเจค
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้

18-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.