• เพศชาย / เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.เทคนิคการผลิต - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบชิ้นงานแม่พิมพ์ได้

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35-40 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหาร การจัดการโรงงา

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช.,ปวส., หรือเทียบเท่า
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

2 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • ออกแบบแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

2 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Diploma of Electronics, Electrical
 • Diploma of Mechanical
 • Diploma of Production Mechanization

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's of Engineering in Industrial
 • 0-2 years working experience
 • Good command of English

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree or higher in Mechanical Engineering
 • 3-10 years experience in related industries
 • Having experience with plant improvement

2 hours ago

 

Applied
 • Male/Female age 22– 28 years old
 • Bachelor’s degree in Mechanical / Electronics
 • Good command of English Language

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • เพศชาย, หญิง

2 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ดูแลหน้างานโครงการต่างๆ
 • จัดทำ BOQ เสนองาน

2 hours ago

 

Applied
 • การศึกษาระดับปวช. - ปวส.
 • ไม่จำกัดอายุ
 • เพศชาย, หญิง

2 hours ago

 

Applied
 • Work with dealer in Bangkok and Upcountry
 • Graduate Diploma or Bachelor degree
 • Have Tachnical background would be appreciate.

20-Oct-16

 

Applied
 • Thai Nationality.
 • Degree in Engineering, Mechanical or Electrical
 • Knowledge in Autonomous Control Systems

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years working experience in production industry.
 • Degree or higher in Mechatronics, Mechanical.
 • Loyalty and determination for long-term commitment

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Find new alternative source of supply
 • Sourcing Material
 • 2-5 years exp. in sourcing in electronic

20-Oct-16

 

Applied
 • Control and ensure product and process quality
 • Communicate with customers on quality metters
 • Drive product dppm reduction

20-Oct-16

 

Applied
 • มีความรู้ ISO 9001:2008 / ISO/TS 16949:2009
 • ปวส หรือ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล
 • ดูแลและควบคุมเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อให้ได้ Out Put

19-Oct-16

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในตำแหน่ง Sub Manager

19-Oct-16

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • วางแผนการผลิตในแผนกต่าง ๆ ของแต่ละโรงงาน
 • มีความรู้ ISO 9001:2008 / ISO/TS 16949:2009
 • ปวส หรือ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล

19-Oct-16

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • มีความรู้ ความชำนาญด้านซ่อมตัวถัง และสีรถยนต์
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะการสื่อสารอย่างดี

19-Oct-16

 

Applied
 • Mechatronics, Mechanical, Electrical.
 • 3 years working experience in production industry.
 • Experience in rubber company is preferable.

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in the production industry.
 • Possess initiative and a logical mind.
 • Can show loyalty and long-term commitment.

19-Oct-16

 

Applied
 • Deployment of Tyre Testing Machine
 • Operation of Tyre Testing
 • Bachelor’s degree in the Engineering field

19-Oct-16

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม auto cad หรือ solid work
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบกาณ์
 • มีสวัสดีการ

19-Oct-16

 

Applied
 • Process engineer, Lean manager
 • Background in Engineer preferred in Industrial Eng
 • Able to work in Prathumthani

19-Oct-16

 

Applied
 • Source and request for quotation
 • Define sourcing strategy and allocation
 • Co-operation in new part approval with team

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • จบ สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเขียนแบบ และอ่านแบบได้

19-Oct-16

 

Applied
 • production management
 • production line industry, Electrical or Automotive
 • knowledgeable of safety, quality, productivity

19-Oct-16

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรม autocad หรือ solidwork ได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

18-Oct-16

THB13k - 16k /month

Applied
 • Male or female age 22-25 years
 • Experience in the product development / R&D
 • Good command in English

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male, 28 years upwards
 • Export knowledge is a must
 • Good Command of English (TOEIC 650 upwards)

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Engineering, mechanical, construction, facilities.
 • Good command of English.
 • Experience – Procurement : sourcing, negotiating.

18-Oct-16

 

Applied
 • preventive maintenance plan
 • Analyze root cause of machine malfunction
 • repair of equipments, facilities and utilitis

18-Oct-16

 

Applied
 • achelor’s of Engineering; Aerospace, Mechanical
 • Experience in Engineering function in manufacturin
 • Design, maintain and improve the repair process of

18-Oct-16

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ.เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสหกรรม 2-7 ปี

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร โดยซ่อมบำรุงตามเวลาที่กำหนด
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, เครื่องกล, อิเล็คทรอนิคส์
 • มีประสบการณ์การบำรุงรักษาซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า

17-Oct-16

 

Applied
 • ออกแบบร่าง Draft และออกแบบรายละเอียดเครื่องจักร
 • เขียนแบบชิ้นส่วนของเครื่องจักร Component Drawing
 • จัดทำรายการชิ้นส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี วศ.บ.,สาขาออกแบบเครื่องกล
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับงานออกแบบ

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เขียน Drawing เครื่องจักรที่ติดตั้ง
 • ปวส.สาขาเขียนแบบ/สาขาเทคนิคการผลิต
 • เพศ ชาย อายุ 22-30 ปีขึ้นไป

17-Oct-16

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคแก่ลูกค้า
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเครื่องกล / ไฟฟ้า
 • มีทักษะในงานด้านการขาย

17-Oct-16

 

Applied
 • Academic level knowledge of Mechanics, Electrical
 • Indoor Tire Testing
 • Experience of ISO certification is preferable

17-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • > 3 years in energy saving for manufacturing
 • Full knowledge of electrical or mechanical
 • Good command in English

17-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Electronics, Electrical, Mechanical.
 • Knowledge and quality control of Air conditioning.
 • Good command in English.

15-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 30 - 35 years old
 • Experience 5 years in Food & Beverage industry
 • Have project management skill

10-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.