• ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ หรือวิศวกรรมศาสตร
 • สอบเทียบปรับตั้งเครื่องมือทางมาตรวิทยา 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการไปปฏิบัติได้

17 hours ago

THB45k - 70k /month

Applied
 • Degree or Diploma in Electrical ,Mechanical
 • PC friendly and able to communicate in English
 • Able to travel and ready to be trained in overseas

17 hours ago

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ.เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านโรงงานอุตสหกรรม 2-7 ปี

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35-40 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหาร การจัดการโรงงา

17 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวส.เทคนิคการผลิต - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมออกแบบชิ้นงานแม่พิมพ์ได้

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • ออกแบบแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์

17 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6,ปวช.,ปวส., หรือเทียบเท่า
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

17 hours ago

 

Applied
 • Work with dealer in Bangkok and Upcountry
 • Graduate Diploma or Bachelor degree
 • Have Tachnical background would be appreciate.

17 hours ago

 

Applied
 • Male , Age 26-35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering only.
 • Good moral character and work attitude.

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor's of Engineering in Industrial
 • 0-2 years working experience
 • Good command of English

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Diploma of Electronics, Electrical
 • Diploma of Mechanical
 • Diploma of Production Mechanization

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Prepare new mold for the new products
 • Support sub-assembly of plastic part ,Silk-screen
 • Capacity confirmation, Tooling& Jig preparation

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanics, Electrical Engineering
 • TOEIC score: over 700
 • Experience of purchasing/import

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Reliability Manager or Maintenance Manager
 • 7 years in Food/Beverage/Dairy or related
 • Good in English

04-Dec-16

 

Applied
 • Male or Female, age 23-27 years old
 • Bachelor degree Electrical,Mechanical,Industrial
 • At least 1-3 years Product Design Engineer

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor’s in Mechatronic, Mechanical Engineering
 • 1-3 years experience in Production, Design
 • Drawing skill as Solid work, Auto cad

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience in the production industry.
 • Possess initiative and a logical mind.
 • Can show loyalty and long-term commitment.

02-Dec-16

 

Applied
 • Deployment of Tyre Testing Machine
 • Operation of Tyre Testing
 • Bachelor’s degree in the Engineering field

02-Dec-16

 

Applied
 • วางแผนการผลิตในแผนกต่าง ๆ ของแต่ละโรงงาน
 • มีความรู้ ISO 9001:2008 / ISO/TS 16949:2009
 • ปวส หรือ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล

02-Dec-16

THB45k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Male, Age 22-25 years old
 • Bachelor degree in Electrical/Electronic Engineer
 • Good command of English

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้ ISO 9001:2008 / ISO/TS 16949:2009
 • ปวส หรือ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา เครื่องกล
 • ดูแลและควบคุมเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อให้ได้ Out Put

02-Dec-16

THB35k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เครื่องกล
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในตำแหน่ง Sub Manager

02-Dec-16

THB30k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Male, 28 years upwards
 • Export knowledge is a must
 • Good Command of English (TOEIC 650 upwards)

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or female age 22-25 years
 • Experience in the product development / R&D
 • Good command in English

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Automotive Tyres, Asia Pacific
 • Hardware, PLC, HMI, Servo Control and Safety
 • Mechatronics, Mechanical, Electrical Engineering

02-Dec-16

 

Applied
 • 5 years working experience in production industry.
 • Degree or higher in Mechatronics, Mechanical.
 • Loyalty and determination for long-term commitment

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Indoor Tire Testing
 • High Proficiency in English (TOEIC 700)
 • Research & Development

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Control and ensure product and process quality
 • Communicate with customers on quality metters
 • Drive product dppm reduction

02-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Engineering
 • 2 years experience in management system
 • Participate in ‘Inspector for TISI

02-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electronics/Electrical/Mechanical.
 • Experience in X-ray, XRF and XRD field.
 • Good command in English.

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อาศัยอยู่จังหวัดปทุมธานี

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ไม่จำกัด
 • อายุ 26-40 ปี
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ไม่จำกัด
 • อายุ 26-40 ปี
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป

01-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในระดับบริหาร 15 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการกำหนดกลยุทธ์การบริหารต้นทุน

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

01-Dec-16

 

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญาตรี ด้าน ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป / สัญชาติไทย
 • ดูแล ตรวจสอบ เครื่องจักร ตามบริษัทของลูกค้า

01-Dec-16

 

Applied
 • Mechatronics, Mechanical, Electrical.
 • 3 years working experience in production industry.
 • Experience in rubber company is preferable.

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Procure equipment to meet budget
 • Source equipment and services suppliers
 • Liaise with Overseas offices

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical Engineer background
 • 5-8 years experience
 • Good communication both of Thai and English

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Electronic Engineer, Telecommunication Engineer,
 • Mechanical Engineer, Mechatronic Engineer,
 • Production Engineer, IE Engineer, Electrical Eng.

30-Nov-16

 

Applied
 • Design
 • Air conditioner
 • Electrical Engineer

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical, Electrical, Mechatronic
 • 0 - 3 Years of experience in mechanical
 • Be able to commit individual or team assignment

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied

Export Sales Manager

JAC AYUTTHAYA

Bangkok Area - Pathumthani

 • Export Sales Manager
 • At least 7 year experienced in Sales International
 • HVAC, VRF

30-Nov-16

THB55k - 90k /month

Applied
 • system design,analysis,validation,troubleshooting
 • Strong mechanical design and modeling skills
 • Familiarity with fiber optics

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • BE degree in Automation or Mechatronic Engineering
 • 1-2 years working experience
 • Excellent communication skills

30-Nov-16

 

Applied
 • BE degree in Mechanical or Mechatronic Engineering
 • 3-5 years working experience
 • Excellent communication skills

30-Nov-16

 

Applied
 • Bachelor or higher of Rubber Technology
 • 0 - 2 year(s) experience in related field
 • New graduates are also welcome

30-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical or Industrial Engineering Degree
 • 5 years’ minimum experience in Engineering
 • Very good command of English

30-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.