• อายุ 25-35ปี
 • มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซล
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Boiler จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย , อายุ 35 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

9 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree Engineering.
 • Good command of spoken and written English.
 • Welcome new graduated.

9 hours ago

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, 25-50 years old
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • 2-5 years working experience in sales representati

9 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช./ปวส. เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • คุมเครื่อง CNC ตัดไม้เฟอร์นิเจอร์ตามแบบ

9 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • New product management, NPI work.
 • Good relationship and can work with Team.
 • Fresh graduate are also welcome.

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Quality engineer, customer side, mobile, molding
 • Report to QE Manager, dotted line to QE Director
 • Mechanical and Electrical Engineering graduated

9 hours ago

THB45k - 55k /month

Applied
 • Male, Age not over 40 years
 • Degree in Mechanical, Industrial Management
 • Good command of English and computer skill

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การควบคุมเครื่องจักรอย่างน้อย 3 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • วางระบบงาน Maintenance ทั้งระบบ
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง 5 ปี ขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักร
 • ควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาเครื่องกล

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาช่างกลโรงงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 35 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ ในตำแหน่งช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมรถยนต์ เครื่องจักรกลหนัก

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 35 ปี
 • ปวช-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ
 • มีความอดทนและขยัน มีมนุษสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

21-Apr-17

 

Applied
 • Minimum 5 years’ experience in technical field
 • Good leadership
 • Flexible to work at night

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Electrical or Mechanical
 • > 3 years’ experience
 • Flexible to work at night

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Source and request for quotation
 • Define sourcing strategy and allocation
 • Co-operation in new part approval with team

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Electronic, Electrical
 • Design assembly process and standard work.
 • Documentation of ISO, ACE, 5S+Kaizen of section.

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineer.
 • Basic knowledge of Air conditioner
 • Capacity confirmation, facility preparation

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineer
 • Support new mold testing and Sub-Assembly process
 • Quality & Productivity improvement

21-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนและหลังใช้งาน
 • แก้ไขปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอบำรุงรักษา
 • รวมทั้งจัดเตรียมอะไหล่เพื่อทำ PM

21-Apr-17

 

Applied
 • Design
 • Air conditioner
 • Electrical Engineer

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality, Male or Female, at 30 to 35
 • Degree in Mechanical, Electrical,Electromechanical
 • Experience Switchboard/Switchgear over 8 years

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering (Mechanical or Mechatronics)
 • At least 3 - 4 years’ experience in tire testing
 • Knowledge of PC skills, e.g. Microsoft Office

20-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Electrical or Mechanical Engineering
 • Experience in Equipment or Maintenance engineer
 • Has a skill in PLC, Cad drawing and six sigma

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience for QA, QC or QE function
 • Experience of Production engineer
 • Bachelor’s Degree in Eng. IE , PE , ME or Sciences

20-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • INSPECTOR และซ่อมบำรุง PM ในโรงงาน

20-Apr-17

 

Applied
 • ปวช และ ปวส เครื่องกล ช่างยนต์อุตสาหกรรม
 • ซ่อมบำรุงส่วนกลาง ประจำหน่วยผลิตคอนกรีต
 • ขับรถเป็น / มีใบขับขี่รถยนต์

20-Apr-17

 

Applied
 • sales targets
 • coordinating sales projects
 • Analyzing costs and sales

20-Apr-17

THB20k - 45k /month

Applied
 • Experience in Product Development and Construction
 • Good Written and Oral Communication in English
 • Work-Life Balance, 5 Working Days a Week

19-Apr-17

 

Applied
 • Mechanical Design, Mechanical Devices
 • Support Plants in Asia Pacific Region
 • Hydraulic, Pneumatic System

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Electrical, Electronic
 • Knowledge program language Visual C++,
 • Good command spoken/written in English.

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ตรวจสอบ สั่งการงานซ่อมบำรุง
 • วางแผนซ่อมบำรุง, ควบคุมสั่งการงานซ่อมบำรุงเร่งด่วน
 • ดูแลระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม, งานอื่นที่ได้รับ

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม การออกแบบ และติดตั้งเครื่องจักร
 • ตรวจสอบแบบเครื่องจักร
 • ควบคุมการทดสอบการทำงานของเครื่องจักรหลังการติดตั้ง

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Electronics, Mechanical Engineering field
 • Product Eng., Design Eng. Automation Eng. Test Eng
 • 2-10 yrs, New Grad. are welcome

19-Apr-17

 

Applied
 • Procure equipment to meet budget
 • Source equipment and services suppliers
 • Liaise with Overseas offices

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา(Major):วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี,มีความอดทน
 • มีความรูทักษะการวางแผน การซ่อมบำรุงเครื่องจักร

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • ออกแบบร่าง Draft และออกแบบรายละเอียดเครื่องจักร
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องกล 1 ปีขึ้นไป

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา(Major):วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี,มีความอดทน
 • มีความรูทักษะการวางแผน การซ่อมบำรุงเครื่องจักร

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • ออกแบบร่าง Draft และออกแบบรายละเอียดเครื่องจักร
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องกล 1 ปีขึ้นไป

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญาตรี ด้าน ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป / สัญชาติไทย
 • ดูแล ตรวจสอบ เครื่องจักร ตามบริษัทของลูกค้า

19-Apr-17

 

Applied
 • ริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า
 • คยผ่านงานด้านฝ่ายขาย ในส่วนของงานโปรเจค
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้

19-Apr-17

 

Applied
 • ช่วยติดตามความกาวหน้าของงาน ปัญหา
 • ทำการออกแบบ รวมถึงรายการคำนวณให้ถูกต้องตามข้อกำหนด
 • ช่วยตรวจสอบข้อกำหนดแบบ รวมถึงรายงานการคำนวณ

19-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • Find new alternative source of supply
 • Sourcing Material
 • 2-5 years exp. in sourcing in electronic

19-Apr-17

 

Applied
 • Forklift Service
 • Management team service
 • Macanical Engineer

19-Apr-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • ตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนและหลังใช้งาน
 • แก้ไขปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอบำรุงรักษา
 • รวมทั้งจัดเตรียมอะไหล่เพื่อทำ PM

19-Apr-17

 

Applied
 • Leader in New model introduction
 • Analyst design and improve product quality defect
 • 2-8 year experience, New Graduation are welcome

18-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรีสาขา ไฟฟ้า
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จากตำแหน่ง Operations Section Manager

18-Apr-17

 

Applied

Mechanical Engineer

B.Grimm

Pathumthani > Muang

 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบำรุงรักษา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านโรงไฟฟ้า, โรงกลั่น

18-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.