• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี / โท วิศวกรรมเกษตร, จักรกลเกษตร,
 • ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลที่ใช้ในการเกษตร

3 hours ago

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส., ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • สามารถเขียนงาน Shop Drawing ได้

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • degree in Mechanical, Electrical
 • 2-3 years experienced in Mechanical design
 • Good Skill of CAD program 2D & 3D

15 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female Age 25 up
 • 3-5 years in Quality Assurance System
 • Good of leadership and Good command of English

23-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Age between 25 - 35 years old
 • Bachelor Degree or Master Degree in Engineering
 • 1-5 years experience in Instrumentation

22-May-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years of experience in bearing or industrial
 • Bachelor degree or above in Mechanical
 • Skilful with MS Office

22-May-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมยานยนต์
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

19-May-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาไฟฟ้า / อิเล็คทรอนิคส์ /เครื่องกล
 • เขียนแบบไฟฟ้า ออกแบบระบบไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้าน Microprocessor และ Power Electrics

19-May-17

 

Applied
 • Experience in engineering design, data analysis
 • Good command in English
 • Problem solving skill

19-May-17

 

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรีสาขาโยธา
 • ประสบการณ์ด้านควบคุมการก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องแบบการตกแต่งภายในและโครงสร้าง

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Able to attend training overseas
 • Able to travel within Thailand on short notice
 • Able to communicate effectively in English and Tha

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน
 • มีประสบการณ์การดูแลรักษาเครื่องจักรในโรงงาน
 • มีความกระตือรือร้น มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

19-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลเครื่องจักรกลทางการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวช./ปวส. / ป. ตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง

18-May-17

 

Applied
 • Minimum 3 years experience in mechanical or elec
 • Very good communications, penetrations, and nego
 • Driving license

18-May-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree or higher in Mechanical
 • Minimum of 3 years experience
 • Self sufficient and proactive

17-May-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

15-May-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

15-May-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

15-May-17

 

Applied
 • วิศวกรเครื่องกล
 • จบใหม่
 • วิศวกรเครื่องกล

15-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.