• เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า,

02-Dec-16

 

Applied
  • ปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขางานออกแบบภายใน
  • ประสบการณ์ทำงานโครงการ 0-5 ปี
  • ถอดแบบประมาณราคาตกแต่งภายใน

02-Dec-16

 

Applied
  • ผ่านงานด้านการซ่อมบำรุงอย่างน้อย 15 ปี
  • ผ่านงานด้านการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างน้อย10ปี
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจห้างค้าปลีกหรือมีสาขามาก่อน

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.