• ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
 • วุฒิ ปวส.ช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน,ไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิค
 • มีประสบการณ์การควบคุมเครื่องจักรมาบ้างเล็กน้อย

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบงานพ่นสี ชิ่นงานพลาสติก
 • วูฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้าน spray

1 hour ago

 

Applied
 • ช่างฉีด หน้าที่set up, adjust condition
 • วุฒิการศึกษาปวช ขึ้นไป
 • 3 ปี ด้านติดตั้งและปรับ condition

1 hour ago

 

Applied
 • บริหารจัดการงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงเครื่องกล
 • จัดทำระบบ TPM ในหน่อยงานที่รับผิดชอบ
 • บริหารจัดการระบบการจัดเก็บ Spare part

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electronics , Chemical Engineeering
 • Experience in Semiconductor
 • Good command of English

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • B.Eng. or M.Eng. in Mechanical, Mechatronics
 • Manufacturing Process Design Knowledge: CFM/JIT
 • Concept of ISO 9000, 9001, 14001 and OHSAS 18001

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in engineering Mechanical, Electrical.
 • Team player, with a positive attitude.
 • Excellent interaction and communication skills.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering.
 • 5+ years disk drive industry experience.
 • Experience with HGA slider bond, and HSA wwage.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • B.S. or M.S. degree in Mechanical, Electrical.
 • Engineering experience working in the HDD.
 • Manufacturing Process Design Knowledge.

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelors or Masters degree in Mechanical Engineer
 • Experience applying experimental techniques.
 • Demonstrated analytical and problem solving skills

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • B.E in Mechanical, Electrical
 • 2-4 years of experiences in facility
 • Experience in Preventive maintenance

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in mechanical, electrical
 • Experiences in the Solar PV Rooftop, Solar PV
 • 3-5 years, and/or experience of project management

1 hour ago

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 2-5 years direct experience in Electronic
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000, ISO/TS

1 hour ago

 

Applied
 • Yield Control, Process Control Engineering
 • SPC, Statistic, Management skill
 • Exp. Manufacturing or Process Engineering

22-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 - 30 ปี
 • ปวส, ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้และสามารถอ่านแบบหรือถอดแบบชิ้นงานได้

22-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 - 30 ปี
 • ปวส, ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีความรู้และสามารถอ่านแบบหรือถอดแบบชิ้นงานได้

22-Oct-16

 

Applied
 • Degree or Master's degree in Mechanical Engineer
 • Experience in CNC machine in electronics industry.
 • Able to work in Rojana Plant (Ayutthaya).

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or Master's degree in Mechanical Engineer
 • Positive thinking and work under pressure.
 • Able to work in Rojana Plant (Ayutthaya).

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Age 24-30 Years old
 • Mechanical/Electrical Engineer, 1-5 y exp design
 • Good in Solid Work and Auto CAD, Good in English

21-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, Age 22-27 Years old
 • Mechanical/Electrical Eng, 0-3 y exp Production
 • Good in Solid Work and Auto CAD, Good in English

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23-30 ปี.
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

21-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Engineer ,cost control , cost and ,project
 • monitor , budget , change ordering , forecast
 • Petrochemical, platform, EPCIC, Brown Field

21-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Mechanical / Electrical Engineering
 • Experience in facility manufacturing
 • Able to work under pressure, self-Driven

21-Oct-16

 

Applied
 • Male age over 25 Years old
 • Bachelor degree in Mechanic Engineering
 • Ability write Program PLC

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
 • ปวช/ปวส. / เทคนิคการผลิต/เขียนแบบ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

20-Oct-16

 

Applied
 • มีความรู้ภาษาญี่ปุ่น N4 ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
 • มีความชอบในรถยนต์ รถจักรยานยนต์

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Yield improvement and process control
 • Process problem solving and decision making
 • SPC

20-Oct-16

 

Applied
 • Slider Fab Process
 • Process development and Improvement
 • Yield, Operating cost

20-Oct-16

 

Applied
 • Slider Fab Process
 • SQL data base, Statistic tool & analysis
 • Yield, Opeating cost

20-Oct-16

 

Applied
 • Slider Fab Process.
 • SQL data base, Statistic analysis
 • Yield, Operating Cost

20-Oct-16

 

Applied
 • Robot automation system
 • Software development
 • Test Engineering

20-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad (2D,3D), Solidworks.
 • สามารถย้ายไปทำงานที่อินเดียได้

20-Oct-16

 

Applied
 • สร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ
 • ติดตั้งตู้คอนโทรลไฟฟ้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป

20-Oct-16

 

Applied
 • 5 years experiences in Facilities management
 • Degree or higher in Mechanical or Electrical
 • Good command of English and computer literacy

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Industrial
 • 3 -10 year in electronic manufacturing
 • Experience in Overall program manage skill

20-Oct-16

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 0-3 years up direct experience in Electronic
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000,

20-Oct-16

 

Applied
 • Industrial Engineering / Mechanical or related
 • Male / Female Age 25-35 years old
 • ISO System such as ISO9001 / ISO14001 / TS16949

19-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาเครื่องกล
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO
 • มีประสบการณ์การใช้เครื่อง CNC อย่างน้อย 1 ปี

19-Oct-16

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขาเครื่องกล
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO
 • มีประสบการณ์การใช้เครื่อง CNC อย่างน้อย 1 ปี

19-Oct-16

 

Applied
 • Faculty of Mechanical engineering.
 • Male , Thai Nationality , age not over 25 years.
 • 3 years in Engineering design, Project management

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย
 • ปวส.ไฟฟ้า , ปริญญาตรีไฟฟ้า, เครื่องกล
 • ดูแลบำรุงรักษาเครน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

19-Oct-16

 

Applied
 • Degree in Mechanical or Industrial Engineering.
 • Excellent command of English and knowledge of ISO.
 • Be able to work at our factory.

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Degree or higher in industrial engineering
 • 2 - 5 years’ experience in Hard Disk Drive
 • To perform the mechanical measurement

19-Oct-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี-วิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล,อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร 3 ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร รู้ระบบงาน PLC

18-Oct-16

 

Applied
 • Degree or higher of Electronics, Mechanical.
 • At least 7 years of work experience in IC assembly
 • Good command of spoken and written English.

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor‘s Degree or Master's Degree in Engineer
 • 5 years upworking experience in PCBA
 • Knowledge and experience in developing

18-Oct-16

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-35
 • Bachelor's Degree in any related fields
 • Good command of English

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Troubleshoot and repair complex
 • Interact closely with manufacturing
 • Use the Approach database for logging your time

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • Prefer Male / Age 31-39
 • Capable to use CMM and programming
 • Capable to use QV of Mitutoyo

12-Oct-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.