• ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 - 45 ปี
  • ปริญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.