• วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการบริหารอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นได้

4 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
  • หญิง หรือ ชาย
  • มีความรู้เรื่องเอกสารบัญชี
  • ความสามารถภาษาอังกฤษ พูด/อ่าน/เขียน ระดับดี

4 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.