• วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการบริหารอย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นได้

18-May-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.