• ปริญญาตรี ในสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย/หญิง อายุ 29 - 35 ปี
  • คิดเชิงบวก/คิดวิเคราะห์/คิดต่อยอดได้

27-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.