• ปริญญาตรี ในสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย/หญิง อายุ 29 - 35 ปี
  • คิดเชิงบวก/คิดวิเคราะห์/คิดต่อยอดได้

19 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด การขาย การจัดการ อื่นๆ
  • มีประสบการณ์ในด้านการตลาด การขาย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • สวัสดิการ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม

25-May-17

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด การขาย การจัดการ อื่นๆ
  • มีประสบการณ์ในด้านการตลาด การขาย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • สวัสดิการ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม

25-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.