• อายุงาน 10 ปี+, เดินทางต่างจังหวัดได้, ขับรถได้
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารสาขาในธุรกิจค้าปลีก
  • ทำงานใต้ความกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

21-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • ประสบการณ์ด้านการตลาด 5 ปี+, ชอบความท้าทาย
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารแบรนด์สินค้าและลูกค้า
  • ขับรถได้และเดินทางต่างจังหวัดได้

21-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.