• บริหารจัดการงานขายและการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย และการตลาด
  • มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

16-Jan-17

 

Applied
  • บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง/งานขายและการตลาด
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ขึ้นไป
  • มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

16-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.