• เพศชาย/หญิง อายุ 26-37 ปี
  • วางแผนการตลาด ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • บริหารทีมงาน วางแผนการขาย

24-Feb-17

 

Applied
  • ดูแล ควบคุมการวางแผนการตลาด
  • รับรองลูกค้าที่มาดูงานจากต่างประเทศ
  • บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

24-Feb-17

 

Applied
  • บริหารจัดการงานภายในสาขา
  • ประสบการณ์ ด้านบริหารจัดการ 3 ปีเป็นต้นไป
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

23-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.