• วิเคราะห์/วิจัยธุรกิจ
  • ปริญญาตรี / โท ทุกสาขา ผลการเรียนเฉลี่ย 2.80
  • ไม่มีปัญหากับการ Work Hard กลับบ้านดึกๆดื่นๆ

3 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
  • มีแผนงานด้านการตลาดเข้าถึงผู้บริโภค
  • รู้จักสื่อ ช่องทางต่างๆ มีเครือข่ายการทำงาน
  • พัฒนาตนเอง ติดตามข่าวสาร เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เสมอ

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.