• กองทุนเงินทดแทน, กองทุนเงินประกันสังคม
  • เงินช่วยเหลือมงคลสมรส, เงินช่วยเหลือฌาปกิจศพ
  • ซื้อสินค้าราคาพนักงาน

22-Mar-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
  • บริหารจัดการงานภายในสาขา
  • ประสบการณ์ ด้านบริหารจัดการ 3 ปีเป็นต้นไป
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.