• เพศ : ชาย , หญิง
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปี ขึ้นไป

27-Feb-17

 

Applied
  • บริหารจัดการงานภายในสาขา
  • ประสบการณ์ ด้านบริหารจัดการ 3 ปีเป็นต้นไป
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

23-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.