• วางแผนกุลยุทธ์และวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด
  • วางแผนการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • วิเคราะห์และวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านการตลาด

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • วางแผนกุลยุทธ์และวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด
  • ติดตามสภาพการแข่งขันด้านการตลาดและการขาย
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยวและภัตตาคาร

27-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด การวิจัย
  • มีความเข้าใจในการวิจัยตลาด การจัดทำแบบสำรวจ
  • ประสบการณ์ในด้านการตลาด หรือการวิจัยตลาด

23-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.