• เพศชาย/หญิง อายุ 26-37 ปี
  • วางแผนการตลาด ทำโฆษณาประชาสัมพันธ์
  • บริหารทีมงาน วางแผนการขาย

23-Mar-17

 

Applied
  • วิเคราะห์, วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
  • จบ.ปริญญาตรีทุกสาขา
  • จัดโปรโมชั่น, จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

22-Mar-17

 

Applied
  • กำหนดนโยบายและวางแผนการตลาด
  • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านการตลาด
  • งานด้านการตลาดและบริการลูกค้าอย่างน้อย 8 ปี

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.