• เรียนรู้การทำงานของกลุ่มธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม
  • กล้าพูด กล้าแสดงออก ชอบนำเสนอ

7 hours ago

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ตามสาขาที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หรืออาจะมากกว่า2 ภาษา
  • ประสบการณ์ด้านการวางแผนและลูกค้าสัมพันธ์ 2-3 ปี

13 hours ago

 

Applied
  • ป.ตรี MKT เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
  • สามารถทำงานที่ฉะเชิงเทรา

25-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.