• วุฒิป.ตรี-ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด วิศวกร
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 3-7 ปีขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการแก้ปัญหา การวางแผน

26-Apr-17

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 3 ปีขึ้น
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้นำเสนอแผน

26-Apr-17

 

Applied
  • วางแผนการตลาด จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
  • วิเคราะห์และพัฒนายอดขาย All Location
  • หาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้า

23-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.