• Experience in sales and marketing
 • Minimum seven years experience
 • Bachelors degree in Marketing

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ป.ตรี ขึ้นไป สาขา การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์การตลาดผ่าน Dealer

24-May-17

Salary negotiable

Applied
 • ติดต่อประมานงานต่างประเทศ
 • ประมานงานขาย
 • จัดกิจกรรมการตลาด

24-May-17

THB45k - 70k /month

Applied
 • วุฒิป.ตรี-ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด วิศวกร
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 3-7 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการแก้ปัญหา การวางแผน

23-May-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 3 ปีขึ้น
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้นำเสนอแผน

23-May-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.