• อายุระหว่าง 30-40 ปี
  • การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • บริหาร,ประสานงาน,ขาย เพื่อให้การเริ่มต้นธุรกิจ

23-Jul-17

 

Applied
  • Good command in English
  • More yearly holiday allowance
  • Bonus payout twice a year

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.