• ป.ตรี – โท สาขา สาขาวิศวกรรมเกษตร
 • ประสบการณ์ด้าน การตลาดและฐานข้อมูลการตลาด
 • มีความรู้ ทักษะการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล

09-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor or master degree in MBA.,marketing
 • Age 35 up,strong background and at least 3 years
 • Strong leadership and interpersonal

09-Dec-16

 

Applied
 • Male/Female, age 23-28 years old
 • New graduated are welcome
 • Sales admin, Sales support and good in MS office

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • 5 years + of experience in Sales & Marketing
 • Good communication and negotiation skills
 • Maintain existing business relations

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 24-40
 • 2 - 5 years working experience as Sales or related
 • Good command of English

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานขายและการตลาดอย่างน้อย 20 ปี
 • ประสบการณ์ในระดับจัดการ/บริหารงานขาย-การตลาด 5 ปี
 • ประสบการณ์ในอุตสหกรรมเฟอร์นิเจอร์พิจารณาพิเศษ

08-Dec-16

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 38 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • Define and Initiate Key Activities
 • Prepare annual sales target
 • Lead Key Projects within DyStar organization

08-Dec-16

 

Applied
 • Sales and Marketing Manager (Food Business)
 • B2C or B2B sales, interested in the food delivery
 • chain restaurants, food service business

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Expand new market to foreigner customer
 • Develop marketing strategy
 • 5 years of experience in Healthcare business

06-Dec-16

 

Applied
 • 10 - 15 years working experience
 • Degree in Marketing or any related fields
 • Male, Thai Nationality, Age 40-45

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวของ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Technical Marketing Manager, Chemical Additives
 • Wood Additives
 • Sales, Marketing, Chemical

10-Nov-16

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
 • Technical Marketing Manager, Wood Protection,
 • Additives, Biocides, Coating, Wood, Chemical
 • Marketing, Sales, Technical, Chemistry

09-Nov-16

Above THB90k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.