• ป.ตรี ขึ้นไป ด้านการตลาด / ขาย / บริหารจัดการ
  • ประสบการณ์การขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านการวางแผนการตลาด

22-Oct-16

 

Applied
  • 2 years’ experience in Sales, Marketing
  • Responsible for the all sales business in the area
  • Own transportation with a valid driving license

20-Oct-16

Salary negotiable

Applied
  • Over 10 years of experience in sales/marketing
  • To set up yearly target of sale amount and volume
  • To coordinate with headquarter

18-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.