• ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 - 45 ปี
  • ปริญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

24-Feb-17

 

Applied
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด การวิจัย
  • มีความเข้าใจในการวิจัยตลาด การจัดทำแบบสำรวจ
  • ประสบการณ์ในด้านการตลาด หรือการวิจัยตลาด

23-Feb-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.