• การวางแผน ควบคุม วิเคราะห์การตลาด
  • ป.ตรีขึ้นไป สาขาการตลาด
  • ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านการตลาด

19-Apr-17

 

Applied
  • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
  • ออกทำงานต่างจังหวัดได้ตามสานงาน

19-Apr-17

 

Applied
  • สามารถบริหาร วางแผน วิเคราะห์การตลาด
  • วุฒิ ป.โท ด้านการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านการตลาด

19-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.