• วางแผนการตลาด จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
  • วิเคราะห์และพัฒนายอดขาย All Location
  • หาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้า

25-Mar-17

 

Applied
  • Male or Female,Thai nationality, Age 35-45
  • Degree or higher in Marketing, Business Admin
  • 5-7years working experience in Sales and Marketing

22-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.