• Bachelor Degree or above in Marketing
 • Comfortable working with numbers
 • Good command of spoken and written English

7 hours ago

 

Applied
 • Male / Female, age 27-40 years old
 • Bachelor's Degree in Marketing, Business Admin
 • 4 years of experience in Program Administrator

27-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 - 45 ปี
 • ปริญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิม.6-ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

25-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนงานกับผู้บริหารในการกระตุ้นยอดขาย
 • ดูแลรับผิดชอบลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า
 • ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทุกฝ่ายของบริษัทฯ

24-Apr-17

Base salary + high commission

Applied
 • วางแผนกับผู้บริหารในการกระตุ้นยอดขาย
 • รับผิดชอบหาลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า ของบริษัทฯ
 • ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทุกฝ่ายของบริษัทฯ

24-Apr-17

Salary negotiable

Applied
 • ตั้งบูธและจัดกิจกรรมทางการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

24-Apr-17

 

Applied
 • หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป บุคลิกภาพดี พูดจาคล่องแคล่ว
 • คอยต้อนรับ พูดคุยกับลูกค้า
 • ทำงาน 18.00-01.00 น.

24-Apr-17

 

Applied
 • ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป บุคลิกภาพดี
 • ประสบการณ์ตรง 5 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับสื่อโฆษณา

24-Apr-17

 

Applied
 • มีความรู้เรื่องช่างและการก่อสร้างจะพิจรณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้การบริหารงานบุคคล และ กฤหมายแรงงาน
 • สามารถลงตรวจสอบ หน้างานสาขาได้

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Eight to Ten years in a sales representative role
 • Good English Skill

22-Apr-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • > 5 Years in Sales & marketing of Medical Supplies
 • Be Independent and Professional in the Field
 • Good Command in English

18-Apr-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.