• วางแผนและทำกิจกรรมการตลาด
  • ปริญญาตรี สาขา การตลาด
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 1 ปี

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
  • วางแผนและทำกิจกรรมการตลาด
  • ปริญญาตรี สาขา การตลาด
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดไม่น้อยกว่า 1 ปี

18-Feb-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.