• ปริญญาตรี/โท ด้านการตลาด การขาย การจัดการ อื่นๆ
  • มีประสบการณ์ในด้านการตลาด การขาย ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • สวัสดิการ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม

22-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • Sale role for support customer
  • Sales and Marketing
  • Marketing Export

19-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • International Working Environment
  • Competitive Salary Package
  • Progressive Culture & Learning Opportunities

04-Jul-17

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.