• Good in English or TOEIC 700++
 • Can work in Saraburi
 • Communication Art, English, Journalism, Marketing

28-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุมงานขายให้ได้ตามเป้าหมายการขายประจำปี
 • เสนอแนะแผนการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
 • ควบคุมการเก็บเงินและการปล่อยสินเชื่อ

27-Jun-17

 

Applied
 • จัดทำและควบคุมแผนการผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 • วางแผนควบคุมการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน
 • วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการทำงาน

27-Jun-17

 

Applied
 • Male or Female , age between 28-35 years old
 • Graduated with bachelor degree in Marketing
 • At least 3 years of Sales or Marketing

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • marketing analyst
 • ISO9000, ISO14001, GMP and HACCP
 • Fluent in English Command

23-Jun-17

THB30k - 70k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.