• มีประสบการณ์งานการตลาดออนไลน์ อย่างน้อย 2 ปี
 • อัพเดทเว็บไซด์ และ โพส FB
 • วางแผนการตลาดออนไลน์ SEO, SEM , Social Network

20-Jan-17

 

Applied
 • ทำ content สำหรับเผยแพร่ บน social media
 • ดูแล website และ social media
 • จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆสำหรับการตลาด

20-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female at the age to 35 up
 • Bachelor Degree in Marketing or related
 • At least 5 year managerial working experience

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยต่างๆของตลาด
 • ควบคุมดูแลและพัฒนาทีมงานขายในประเทศและต่างประเทศ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง เป็นอย่างดี

19-Jan-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • Glassware, Sales team
 • Marketing Research, Business Plan,
 • Brand development

19-Jan-17

 

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • รับผิดชอบเรื่องการวิจัยทางการตลาด
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25-30 ปี เพศชาย เท่านั้น
 • สามารถทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ชอบความท้าทาย เรียนรู้สิ่งใหม่ กระตือรือร้น
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมาก

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Male, age 40-45years old. Thai Nationality
 • Master or Bachelor degree in in marketing
 • 10 years’ experience in marketing and logistics

19-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Able to go aboard to visit Asean/India customers
 • Marketing research of Unit maker/India market
 • Expand the business for mainly India market

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree and/or above
 • 5+ years of Marketing & Sales experience
 • Energetic, positive attitude, pro-active

18-Jan-17

 

Applied
 • Have experience of at least 3 years
 • Degree or higher in Marketing, Economy or related
 • Male only, aged 30-35 years old

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Marketing
 • 3 years especially in Sales field for Automotive
 • Female or male, aged 28-35 years old

18-Jan-17

 

Applied
 • You will be a successful Sales/Marketing.
 • An aptitude for selling premium, branded products.
 • Excellent communication skills and IT literacy.

18-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความสามารถสื่อสาร และเข้าใจภาษาอื่นๆ เช่น อังกฤษ
 • มีบัตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดในการติดต่อลูกค้า

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Develops and organizes short-team and long term
 • Conduct market analysis and gather market info
 • Develops marketing plans and strategies of company

16-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Technical Marketing Manager, Chemical Additives
 • Wood Additives
 • Sales, Marketing, Chemical

05-Jan-17

THB90k - 160k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.