• เพศ หญิง ชาย สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

3 hours ago

THB20k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • Fluent in English
 • Proven track record in Sales
 • Strong leadership skills

4 hours ago

 

Applied
 • Exhibition sales and sales administration
 • Database management, exhibition organizer
 • Market research

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • To work in Japanese Famous Apparel Company
 • Opportunity to utilize your skills and talents
 • Responsible for web operations and analyzing

4 hours ago

 

Applied
 • Construction
 • Business Development
 • Marketing Research, Marketing communication

5 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • 10 years’ experience in Sales Management
 • Develop a business plan and sales strategy
 • Strong in Sale Reports

7 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree;Master’s Degree
 • Strong communication skill in English
 • At least 6 yrs experience in an analytics based

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ 20,000 up

9 hours ago

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • มีทักษะหรือประสบการ์ในการเขียน content
 • Social Media Promotion การตลาดออนไลน์
 • Social Media Ad,google, facebook, twitter,Line

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • รักการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ
 • โอกาสในการดูงานที่สาขาต่างประเทศ

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 28-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาการตลาด
 • ทักษะด้านฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ พอใช้

9 hours ago

 

Applied
 • ดูแลและประสานงาน ที่เกี่ยวกับฝ่ายการตลาด
 • มีทักษะการสื่อสารและรักงานบริการ
 • ประสานงานด้านสื่อมวลชน อาทิเช่น สื่อสิ่งพิมพ์

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Thai nationality only
 • Good command of English
 • 5 years experience as a digital marketing

10 hours ago

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • รับผิดชอบงานด้านการตลาด

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : หญิง
 • อายุ(ปี) : 22 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

10 hours ago

 

Applied
 • 5 years experience in Market Intelligence Analyst
 • Provide competitive analysis on products,customers
 • Analyze quantitative data, trends&business perform

10 hours ago

 

Applied
 • วางแผนการตลาด ส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อสังคม
 • ค้นคว้าหาข้อมูลและช่องทางใหม่ของการสื่อสาร
 • ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่คู่แข่งลงบนสื่อโฆษณาต่างๆ

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in any related field
 • Analyzing sales and commercial data
 • Preparing reports and presentations

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Plan and execute all web, SEO/SEM, Social Media
 • Measure and report performance of all DM campaigns
 • Evaluate end-to-end customers experience

14 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree and above
 • Demonstrate ability to analyze, plan, execute
 • Strong communication skills

14 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, age 20-30 years; Thai Nationality
 • Fluent in Thai and English
 • degree in Sales/Marketing, or related field

19 hours ago

Base salary + high commission

Applied
 • Corporate Communications
 • Brand Communications
 • Communication Plans

19 hours ago

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing, Business Admin
 • Managing tradeshows, product launch
 • Define the product strategy and roadmap

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Assist in growing the research business
 • Maintain close client contact & build relationship
 • Manage projects that support growth of the client

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • Develop business opportunities
 • Well versed in SEO, Google Ad words

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor of Science, Pharmaceutical
 • Experience in product/Brand Management
 • Good command in English

19 hours ago

 

Applied
 • Propose strategy to set channel KPI sales
 • Degree or higher in Business admin, Finance
 • Channel management background is advantage.

19 hours ago

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาด 10ปีขึ้นไป
 • การบริหาร อสังหาริมทรัพย์แนวราบ/แนวสูง 7ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป

19 hours ago

 

Applied
 • At least 2 years marketing experience
 • Strong passion for film and entertainment industry
 • Strong communication (written and verbal) skills

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • 3 years in product planning in car audio maker
 • Development support with customers.
 • Market survey for Car Audio, Navigation system

19 hours ago

 

Applied
 • A Thai Citizen. Male or Female. Age; 35-40 years
 • Experience and knowledge of Automotive industry
 • Develop annual aftersales marketing plan

19 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, female/male and aged 30-40 years
 • 5 years of experience in a senior sales position
 • Degree in Business Management, engineering

19 hours ago

 

Applied
 • 3-5 year of work experience in Business Develop.
 • Build a strong network both in corporate
 • Display these characters: being extrovert

19 hours ago

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด Online/Digital Marketing
 • มีความรู้ด้าน Social Media, SEO, Google adwords
 • ภาษาอังกฤษดี

19 hours ago

THB25k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • Adopt the prepared study to develop the projects
 • Architecture, Real estate
 • Prepare and implement a marketing and media plan

19 hours ago

 

Applied
 • Yeoman scaffolding tool
 • JavaScript UI frameworks such as React
 • Nodejs and Node Package Manager

19 hours ago

 

Applied
 • Work with a local brand leader in consumer goods
 • Enhance employee prospects with good career path
 • Bachelor’s degree in marketing

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Data analytic skills and marketing knowledge
 • Statistic programs using (SAP, SPSS or COGNOS)
 • Data report and presentation

19 hours ago

 

Applied
 • Qualified to degree level in Marketing
 • Preferably aged between 28-35 years old
 • 5 + years of product marketing experience

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor Degree in Business, IT or Marketing
 • Exp 3 years in Digital Marketing, Social Media
 • Multinational background, Good in English

19 hours ago

 

Applied
 • Advise executives on investor relations strategy
 • Organise roadshows and investor events
 • Correspond investors' queries

19 hours ago

 

Applied
 • 5 years’ experience in financial services
 • Bachelor’s degree in Business, Finance or related
 • Fluent in English

19 hours ago

 

Applied
 • Thai Nationality Male/Female age between 26-33
 • 3-5 years in Statistic or finance or marketing
 • Bachelor's degree in related field

19 hours ago

 

Applied
 • University degree in Marketing
 • Preparing a marketing plan,implementing activities
 • Planning for marketing activities.

19 hours ago

 

Applied
 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์และจัดทำแผนการตลาด
 • สำรวจตลาดและวิเคราะห์การแข่งขันด้านราคา
 • ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆและรายการส่งเสริมการขาย

19 hours ago

 

Applied
 • Keep relationship with customer
 • Follow up to customer
 • Contact to customer

19 hours ago

 

Applied
 • Thai nationality, Male or female, Age 35 - 45
 • At least 4 years experience as Manager
 • Excellent command of English and computer literacy

19 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Medical Technology
 • Good interpersonal and communication skills
 • Good command of spoken and written English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Science in Medical Technology
 • Experience in Sales and Marketing
 • Good command of spoken and written English

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Develops communication plans
 • Proactively cultivates relationships
 • Builds and maintains strong relationships

19 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.