• มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ
 • วางแผนและควบคุมการทำงานของทีมงาน

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรืออื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

09-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา การตลาด หรือ สาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านงานกลึง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

09-Dec-16

 

Applied
 • degree in Marketing or Communication or other
 • 5-7 years’ experience in premium brand marketing
 • Be able to work with diverse multicultural team

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานขายและผู้ดูแลระบบงานขาย
 • มีประสบการณ์ในการปิโตรเคมีหรืออุตสาหกรรมเคมี

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ดำเนินการเสนอราคาและจัดทำสรุปราคาลวดเหล็ก
 • คีย์ข้อมูลใบสั่งซื้อและเก็บไฟล์ข้อมูลลูกค้า
 • ควบคุมกำหนดวัน เวลา และสภาพการส่งมอบสินค้า

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Experience ideal background in a sales/marketing
 • Experience in a fast-paced
 • Proficient in Microsoft Office

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Promote and sell the product to meet sales target
 • Female/ Male, not over 28 years.
 • 1-2 years experienced in Tooling Sale

08-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • E-Commerce
 • online/offline marketing
 • online advertising

08-Dec-16

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง บุคลิกภาพดี วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office ได้

07-Dec-16

 

Applied
 • University graduate
 • strong sales professional with a proven track
 • Hard-working, self-motivating, and hungry

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Business administration
 • 3 Years’ experience in Sales / Customer services
 • Good command in English

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • วางแผนการตลาดรายไตรมาส
 • เพศชาย ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

07-Dec-16

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย , อายุระหว่าง 23 ปี - 30 ปี
 • เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี มีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

06-Dec-16

 

Applied
 • Expand sales activity in new market.
 • Marketing Quotation and submit to customer
 • Female, age between 30 - 35 year.

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality, male, age below 35 years old
 • Bachelor’s degree in engineering or other
 • At least 3 years experience

06-Dec-16

 

Applied
 • ดำเนินการเสนอราคาและจัดทำสรุปราคาอาหารสัตว์ทั้งในแ
 • วางแผนเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งผลิตภัณฑ์ก่อนลงเรือ
 • ควบคุมกำหนดวัน เวลา และสภาพการส่งมอบสินค้า

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถทำงานด้านการตลาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด การขายอสังหา
 • มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้

06-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถทำงานด้านการตลาด โฆษณา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด
 • มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้

06-Dec-16

 

Applied
 • เข้าใจหลักการตลาดเป็นอย่างดี ในการเช่า-ขายอสังหา
 • ทำการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า เพื่อสื่อสารองค์กร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด

06-Dec-16

 

Applied
 • วางแผนด้านการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูล
 • รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ต้องมีรถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

06-Dec-16

 

Applied
 • Master or Bachelor degree in Printing or Packaging
 • 0-3 years industrial sales experience
 • Visiting potential customers to prospect

05-Dec-16

 

Applied
 • ปวช. - ปวส. สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี

05-Dec-16

 

Applied
 • Female, age 25 year up
 • Graduate in marketing or related field
 • Experience 2 years up pf marketing & sales

05-Dec-16

 

Applied
 • เข้าใจหลักการตลาดเป็นอย่างดี ในการเช่า-ขายอสังหา
 • ทำการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า เพื่อสื่อสารองค์กร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด

04-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถทำงานด้านการตลาด โฆษณา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด
 • มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้

04-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สามารถทำงานด้านการตลาด
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในสาขาการตลาด การขายอสังหา
 • มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางได้

04-Dec-16

 

Applied
 • Sales & Marketing Coordinator
 • Experience in Sales Database Management
 • Preferably experiences in Engineering Services

01-Dec-16

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ
 • วางแผนและควบคุมการทำงานของทีมงาน

29-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.