• 1-5 ปี ด้านการตลาดประกันภัย
 • านขายประกันภัยรถยนต์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

17 mins ago

Base salary + high commission

Applied
 • Bachelor's Degree
 • Have a driver license
 • Good command of English

9 hours ago

 

Applied
 • Professional course in sales/marketing
 • Relevant working in experience of sales & rental
 • Good command in English both writing and speaking

9 hours ago

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 30-38 years old
 • Minimum 3 years experience in sales,marketing
 • Good command of English and Japanese

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Master or Bachelor degree in Printing or Packaging
 • 0-3 years industrial sales experience
 • Visiting potential customers to prospect

27-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์เฉพาะด้าน 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารงานตามนโยบายบริษัทฯที่ได้รับ

27-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Marketing or related
 • At least 5 years working experience in Marketing
 • Having experience from Marketing agency is prefer

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • to be part of leading regional trading company
 • to work with long history company
 • Attractive remuneration package

27-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • วิเคราะห์สภาวะตลาดในธุรกิจ
 • ทำการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
 • ปริญญาตรี สาขาบริหาร / การตลาด

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 28-38 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในงานขายอย่างน้อย 2 ปี

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน อดทน

26-Jun-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไปวุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1ปีขี้นไป
 • มีความคล่อวตัวสูง

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง หรือชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถยนต์ และ มีใบขับขีรถยนต์

26-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female Age 30 - 35 years old
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • Advanced Problem-Solving Capabilities

26-Jun-17

 

Applied
 • Check the customers' Credibility
 • Gap analysis for each Customer
 • Collect the payment

23-Jun-17

 

Applied
 • Experienced in Business Planning, development
 • Commercial mindset and Analytic thinking skill
 • Master's degree in MBA or related field

23-Jun-17

 

Applied
 • Master's degree in MBA or Marketing
 • Bachelor's degree in Polymer Science, Polymer Tech
 • Experience 5 years in Marketing in Chem. industry

23-Jun-17

 

Applied
 • Create and implement marketing campaigns
 • Control event budget
 • Create presentation media, Release news and update

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • Fluent in English and basic of Computer Literacy
 • 3 years of experience in management level
 • -

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ในสายงาน 0-2 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลการบริหารสัญญาการให้บริการ Terminal Use
 • จัดทำ/ ปรับปรุงสัญญา Terminal Use Agreement (TUA)
 • จัดทำ ปรับปรุง แก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้

23-Jun-17

Salary negotiable

Applied
 • marketing communication
 • corporate communication
 • Communication Manager

23-Jun-17

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.