• เพศหญิง อายุ 30-45 ปี วุฒิ ป.โท สาขาการจัดการ
 • มีความรู้ความเข้าใจด้าน กม. กฎระเบียบของ สนง.ก.ล.ต
 • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทมหาชนอย่างน้อย 3-5 ปี

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Experience in brand building and strategy
 • Experience in implementing annual marketing plan
 • Experience in the FMCG retail industry, furniture

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีบริหารการตลาดหรือบริหารธุรกิจ
 • ทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
 • สามารถใช้ Nielsen และ SAP

21 hours ago

 

Applied
 • BA Communication Arts and any
 • At least 2 years of working experience
 • Strong negotiation skills

21 hours ago

 

Applied
 • Bachelor Degree in Marketing
 • Promotion experience 1-2 years
 • Good in Thai and English

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Executive
 • Digital Marketing
 • การตลาดและสื่อโฆษณา

21 hours ago

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์เป็นอ
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี

26-Mar-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • วางแผนการขายและการตลาดเกี่ยวกับน้ำแร่และไวน์ได้
 • บริหารงาน,วิเคราะห์การตลาด

26-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี

26-Mar-17

 

Applied
 • Marketing Communication in b2b business
 • 3-5 years experiences in PR&Marketing function
 • Excellent written & verbal English communications

25-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลสื่อ digital ทั้งหมด
 • วางแผนโปรโมชั่น
 • จบการศึกษาปริญญาตรี หรือต่ำกว่าแต่มีประสบการณ์

24-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนกิจกรรมกาาขาย และปฏิบัติ ตามแผนงานการขาย
 • แผนและทำการเจาะตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายของผลิตภํณฑ์
 • ส่งเสริม และรักษาภาพลักษณ์องค์กร Band Identity

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Business or Computer related faculty
 • Strong knowledge of payment industry is a plus
 • Experience in doing market research

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Male or Female, Age not over 40 years
 • Degree in Business Admin, Marketing
 • 3 years’ experience in Web Online

22-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Develop and implement marketing strategy
 • Organize events related to marketing activities
 • Manage company website, intranet, social medias

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree/ Master’s degree in Marketing
 • 1-3 years’ experience in direct marketing
 • Strong analytically and strategically thinking

21-Mar-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree holder or above in Business Administration
 • Experience in online sales and e-Marketing
 • 5 years relevant working experience

21-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.