• อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บริหาร,ประสานงาน,ขาย เพื่อให้การเริ่มต้นธุรกิจ

23-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 20 - 33 ปี
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

22-Jul-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • บุคคลิกภาพดี คล่องแคล่ว มีไหวพริบดี

21-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าของบริษัทให้มียอดขายต่อเนื่อง
 • ดำเนินงานด้านขายทาง Online
 • ประสานการตลาดกับ Supplier

21-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Digital Marketing
 • Sales Skill
 • Tech Savy

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 1 ปี
 • อยู่ในทีมการตลาดของ 3BB

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 5 years relevant working experience
 • Experience in online sales and e-Marketing
 • Manage promotions outside shops and coordinate

20-Jul-17

 

Applied
 • Minimum 3 years retail store management
 • Taking care of store locations
 • Marketing / Promotion

20-Jul-17

 

Applied
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / จีน
 • ความสามารถในการแปลภาษาจีน - ไทย, ไทย - จีน
 • ความรู้ภาษาจีนอยู่ในระดับ HSK Level 3 ขึ้นไป

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female
 • Bachelor's degree in marketing
 • At least 8 years relevant experience in retail

19-Jul-17

 

Applied
 • Responsible for Google adwords and social network
 • Monitoring of all digital media campaigns results
 • Monthly Bonus and high development opportunity

19-Jul-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • Plan marketing campaign for present to customer
 • Service minded person with a good communication
 • Monthly bonus and sales incentive

19-Jul-17

THB16k - 25k /month

Applied
 • วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์
 • วางแผนกลยุทธ์การหากลุ่มเป้าหมาย
 • สร้างแบบสอบถาม สำรวจข้อมูล และประมวลผลข้อมูล

19-Jul-17

 

Applied
 • ให้คำแนะนำลูกค้าในการตรวจ รักษา
 • ให้คำปรึกษาลูกค้าในการทำศัลยกรรมตกแต่ง
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ระดับเกรดเฉลี่ย3.00

19-Jul-17

 

Applied
 • เป็น ผู้หญิง สูง 165 ขึ้นไป
 • บุคลิคดี มีความกล้าแสดงออก
 • สามารถPresent งานที่ได้รับมอบหมายได้

18-Jul-17

 

Applied
 • Activity and Events
 • Manage Organize
 • Event Marketing

18-Jul-17

 

Applied
 • Plan Strategic approaches online marketing
 • Proficient in social media
 • New graduates are welcome

18-Jul-17

 

Applied
 • Creatively create marketing communication contents
 • Develop the social community engagement strategy
 • Monthly Bonus and high development opportunity

18-Jul-17

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • 5 years of relevant work experience.
 • Good command of Word, Excel and PowerPoint.
 • Thai nationality only.

18-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing, Communication Arts
 • Experience in Marketing, E-commerce
 • Fluent English and Thai

17-Jul-17

 

Applied
 • MBA/ BA in Marketing or any related field
 • Good analytical and problem solving skil
 • Energetic and positive attitude

17-Jul-17

 

Applied
 • Good command in English
 • More yearly holiday allowance
 • Bonus payout twice a year

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing.
 • Experience: 5-6 years Merchandising and marketing.
 • Able to organize, control and negotiate.

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree in Marketing.
 • Experience: 5-6 years Merchandising and marketing.
 • Able to organize, control and negotiate.

17-Jul-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.