• ควบคุมงานขายให้ได้ตามเป้าหมายการขายประจำปี
  • เสนอแนะแผนการตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ
  • ควบคุมการเก็บเงินและการปล่อยสินเชื่อ

23 hours ago

 

Applied
  • เพศชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด
  • มีรถยนต์ส่วนตัว

20-Jul-17

Salary negotiable

Applied
  • Earn per successful research study completion
  • Flexible time management
  • Receive legitimate research studies regularly

14-Jul-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.