• เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี
  • ปวช. หรือ ปวส.
  • ต้อนรับลูกค้า

24-Mar-17

 

Applied
  • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปว.ส. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

24-Mar-17

 

Applied
  • บริการลูกค้าที่มาติดต่อทำสินเชื่อ
  • วิเคราะห์สินเชื่อ ทำเอกสารสินเชื่อ
  • เพศชาย

23-Mar-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.