• เทรดมาร์เกตติ้ง พนักงานส่งเสริมการตลาด ภาคเหนือ
 • Sales Support Traditional Trade Northern
 • ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขาย สื่อการตลาด

20-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลระบบขายและโฆษณา online marketing
 • รักการขายและชอบติดต่อสื่อสาร
 • ใช้งาน Social Media เช่น Facebook Line Instagram

20-Jan-17

 

Applied
 • 2 years of Retail Marketing and/or Merchandiser
 • Degree in Marketing, Business Administration
 • Good communication and negotiation skill

17-Jan-17

Salary negotiable

Applied
 • Developing and implementing a national retail
 • Coordinating with sales and customers
 • Achieving sales-out and sell-thru targets

17-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.