• ปริญญาโท สาขาสื่อสารตรา
 • มีทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
 • มีผลงานวิชาการ

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

02-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด

02-Dec-16

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ.โยธา
 • ประสบการณ์งานขาย 2-3 ปี
 • สามารถเดินทาง/ พำนักชั่วคราวในพม่าได้

01-Dec-16

 

Applied
 • Bachelor's in Arts of English or other
 • 0-1 Year experiences in CS
 • Good in English communication

01-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การเงินการธน

01-Dec-16

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 30
 • ปริญญาตรี 1-3 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด

01-Dec-16

 

Applied
 • Aged 32-40 years old.
 • Bachelor or Master’s Degree in Marketing, Business
 • Good command of English.

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Lead product development projects
 • Develop strategic plan relating to new product
 • Ensure all products are appropriately adjusted

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Being responsible for overall existing key account
 • Initiating key account management and sales
 • Expanding the potential customer base

29-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • Male or female, age not over 45 years old
 • degree or higher, preferably in Business Admin
 • 15 years of work experience in OEM brand

29-Nov-16

 

Applied
 • ร่วมกำหนดเป้าหมายยอดขายของบริษัท
 • กำหนดกลยุทธ์และดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป

28-Nov-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • เข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการตลาด แผนการตลาด
 • มีพลังและความกระตือรือร้นในการทำงาน

28-Nov-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.