• ดำเนินการร่วมกับฝ่ายบริหารในการพัฒนาระบบงาน
 • จัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์
 • ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าที่สนใจ

10-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Excellent English and Thai
 • Excellent communication skills
 • Well versed in marketing skills

09-Dec-16

 

Applied
 • รับผิดชอบในการวางแผน บริหาร และผลักดันยอดขาย
 • ดูแลรักษาและพัฒนากลุ่มตัวแทน
 • ควบคุมดูแลและบริหารจัดการงานสาขาในทุกๆด้าน

09-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์)
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์
 • ใช้งานระบบปฏิบัติการMicrosoft Office ได้ดี

08-Dec-16

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาด การจัดการ
 • มีประสบการณ์ในงานขายอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel

08-Dec-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์
 • ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้มาติดต่อ
 • วุฒิการศีกษาขั้นต่ำ ปวช. ทุกสาขา

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • วางแผนและควบคุมการดำเนินงานการตลาด
 • ทำงบประมาณการดำเนินธุรกิจ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • การวางแผนส่งเสริมสินค้า และบริการ
 • ค้นหาโอกาสใหม่สำหรับการจัดวางสื่อดิจิตอล
 • การตอบสนอง และดึงดูดลูกค้าผ่านทุกช่องทางสื่อ

07-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • อายุระหว่าง 21-28 ปี
 • มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง

06-Dec-16

 

Applied
 • Newly created role in FMCG company
 • manages external agencies
 • Golden work location

06-Dec-16

THB55k - 70k /month

Applied
 • To work for renowned Brand
 • Golden opportunity to fast tract the career
 • Dynamic work place

06-Dec-16

THB120k - 160k /month

Applied
 • Thai Nationality Age not over 27 years
 • Bachelor’s (Cumulative GPA must be over 2.5)
 • Good personality with great interpersonal

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • MBA. Marketing
 • Ex. 5 Year up
 • Responsible for design, development

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Sales experiences and HORECA
 • Manage accounts in Hotel & Restaurant Hua-Hin
 • Enjoying in Food Business

06-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Main job requirements: English,
 • Job benefits: Insurace and Social Security
 • Salay: 15.000 - 25.000 THB

05-Dec-16

THB16k - 25k /month (negotiable)

Applied
 • เยี่ยมลูกค้าในต่างจังหวัด
 • ประชาสัมพันธ์รายการ ส่งเสริมการขายของบริษัท
 • ทำหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการขาย

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Public Relations
 • Corporate Communications
 • Press

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • ดูแลและวางแผนงานด้านการตลาดของบริษัท
 • เสนอแผน/กิจกรรมทางการตลาดต่อผู้บริหาร
 • งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

05-Dec-16

Salary negotiable

Applied
 • Business Development
 • PR, Digital Marketing
 • New partnership opportunities

05-Dec-16

 

Applied
 • Develop short and long-term strategic plan
 • Tech start-up experience is a plus
 • Entrepreneurial drive

05-Dec-16

 

Applied
 • Business Development
 • Business Development
 • New partnership opportunities

05-Dec-16

 

Applied
 • Marketing platforms
 • Business go-to-market strategies
 • Digital marketing

05-Dec-16

 

Applied
 • Branding, Design Concept
 • Design and implement promotional campaigns
 • Initiate strategy, marketing communication

05-Dec-16

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 30-45 ปี
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปีในการขายและการตลาด
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง พร้อมใบอนุญาติ

05-Dec-16

Base salary + high commission

Applied
 • Expand distribution channel in various market type
 • Develop and implement sales strategies
 • Analyze and Monitor market situation

02-Dec-16

 

Applied
 • Sales in Thai digital advertising market
 • Fluent Thai
 • PC & dedicated Internet access

01-Dec-16

THB30k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • Public Relations, Marketing, Communication
 • Self-confident and sociable, network effectively
 • Knowledge of AP-style writing and editing

15-Nov-16

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.