• ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจประกัน
 • สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีบุคลคลิกภาพที่ดีและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

17-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Introduce Compass Edge’s online distribution chann
 • Research, analyze and identify new business
 • Build and maintain proactive relationship

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 30-45 ปี
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปีในการขายและการตลาด
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง พร้อมใบอนุญาติ

17-Feb-17

Base salary + high commission

Applied
 • 1-2 years of paid search advertising
 • Experience analyzing and communicating paid search
 • Bachelor's degree required

16-Feb-17

 

Applied
 • Newly created role in FMCG company
 • manages external agencies
 • Golden work location

16-Feb-17

THB55k - 70k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • You are the leader of Communication & Acquisition
 • Know the Mobile Gaming audiences
 • Develop marketing & communication plans

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • รับผิดชอบในการวางแผน บริหาร และผลักดันยอดขาย
 • ดูแลรักษาและพัฒนากลุ่มตัวแทน
 • ควบคุมดูแลและบริหารจัดการงานสาขาในทุกๆด้าน

16-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree Business Administration or any related
 • 0 - 3 years’ working experience in any related
 • Service minded, strong interpersonal skills

15-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality Age not over 27 years
 • Bachelor’s (Cumulative GPA must be over 2.5)
 • Good personality with great interpersonal

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Commucation
 • Marketing Manager
 • Above the line

15-Feb-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • Marketing Commucation
 • Marketing Activation
 • b2b marketing

15-Feb-17

THB120k - 160k /month

Applied
 • Product Management
 • Trade Marketing
 • Marketing Management

15-Feb-17

 

Applied
 • ดำเนินการร่วมกับฝ่ายบริหารในการพัฒนาระบบงาน
 • จัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์
 • ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าที่สนใจ

15-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • More than 5 years work experience
 • Camp or school administrative and / or marketing
 • Degree within the field of Education

14-Feb-17

 

Applied
 • Responsibe for collaborating with licensees
 • 3-5 years related professional work experience
 • Proactively manage the local product and packaging

14-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์
 • ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้มาติดต่อ
 • วุฒิการศีกษาขั้นต่ำ ปวช. ทุกสาขา

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Support the work of marketing team on projects
 • Familiar with social media
 • Open to Thai nationals only

14-Feb-17

 

Applied
 • FMCG
 • Marketing
 • Consumer Healthcare

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Product Management
 • Pharmaceutical
 • Hospital

14-Feb-17

Salary negotiable

Applied
 • Market Intelligence
 • Market Insight
 • Project Management

14-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Public Relations or Communications Art
 • Minimum 3 year of Public Relations experiences
 • Good interpersonal and communication skills

14-Feb-17

THB70k - 90k /month (negotiable)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
 • อายุระหว่าง 21-28 ปี
 • มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง

13-Feb-17

 

Applied
 • Marketing Communication
 • Corporate Communication
 • Marketing Strategy

13-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

13-Feb-17

 

Applied
 • Marketing
 • Product Marketing
 • Marketing Strategy

13-Feb-17

THB70k - 90k /month

Applied
 • Field-related research for Thailand market
 • Collate & assess secondary sources of information
 • Conduct primary trade interviews & surveys

08-Feb-17

 

Applied
 • Organise motorbike events on regional level
 • Ability to relocate to Sinagpore
 • Data analysis and consolidate the competitor data

26-Jan-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.