• จัดงานแสดงสินค้า งานอีเวนท์ ภายในตลาดอาร์เอ็นยาร์ด
 • ติดต่อประสานงานลูกค้า คู่ค้า ซัฟพลายเออร์
 • เพศหญิงอายุ 27 ปี ขึ้นไป

1 hour ago

 

Applied
 • ปฏิบัติงานด้านการตลาด งานขาย และดูแลลูกค้า
 • ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมกลุ่ม MS Office ได้

1 hour ago

 

Applied
 • จัดกิจกรรมการตลาดตามแผนงาน
 • จัดทำงบค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
 • ขับรถยนต์ได้

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • Age 25-35 years old, Thai nationality only
 • 2-3 years experience in Sales and/or Marketing
 • Good negotiation and communication skills

1 hour ago

 

Applied
 • บริหารจัดการงานขายและการตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย และการตลาด
 • มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

1 hour ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • ส่งเสริมการตลาดในระบบอินเตอร์เน็ต
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด/ออกแบบผลิตภัณฑ์
 • มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

1 hour ago

 

Applied
 • เพศ ชาย หญิง อายุ 24-30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับ Social Media ต่างๆ

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 40 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
 • มีความสามารถในการบริหารคนด้านการตลาด

1 hour ago

Salary negotiable

Applied
 • event marketing
 • local marketing
 • creative marketing

21-Oct-16

 

Applied
 • CRM
 • Member Card
 • Royalty Program

21-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีดีลเลอร์และเอเย่นต์ที่เคยส่งงานให้

19-Oct-16

Base salary + high commission

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขานิเทศ วารสาร ประชาสัมพันธ์
 • มีทักษะ การเขียนบทความ ด้านการศึกษาได้

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • สามารถสร้างยอดขายได้
 • มีความรู้ด้านการบริหารและการจูงใจ
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ทบทวนข้อตกลง และรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า
 • ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
 • รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

19-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • ประสานงานการประชาสัมพันธ์
 • บริการข้อมูลลูกค้า
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เรียนรู้และบริหารงานทางด้านการบริหารสาขา
 • ตำแหน่งผู้จัดการสาขา
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - ปริญญาโท

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

18-Oct-16

 

Applied
 • ประสานงานการประชาสัมพันธ์
 • บริการข้อมูลลูกค้า
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

18-Oct-16

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

18-Oct-16

 

Applied
 • เรียนรู้และบริหารงานทางด้านการบริหารสาขา
 • ตำแหน่งผู้จัดการสาขา
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - ปริญญาโท

18-Oct-16

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • บจ.แลนด์มาร์ค พร็อพเพอร์ตี้
 • งานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

18-Oct-16

 

Applied
 • บริหารจัดการโครงการก่อสร้าง/งานขายและการตลาด
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา ขึ้นไป
 • มียานพาหนะส่วนตัว/มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

17-Oct-16

 

Applied
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Oct-16

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.