• Marketing agency
 • Event marketing
 • Upcountry avaliable

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ออกพบลูกค้านำเสนอผลิตภัณฑ์ ติดตาม Order จากลุกค้า
 • ชาย / หญิง วุฒิ ปวช- ปริญาตรี อายุ 22- 32 ปี
 • มีประสบการณ์การขาย 1-2 ปี

2 hours ago

 

Applied
 • At least 5 years working experience in Marketing
 • Having experience from Marketing agency is prefer
 • Good command of written and spoken English

26-May-17

 

Applied
 • บริหารจัดการงานภายในสาขา
 • ประสบการณ์ ด้านบริหารจัดการ 3 ปีเป็นต้นไป
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

26-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านการขาย-การตลาดไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มียานพาหนะส่วนตัวและมีใบขับขี่
 • การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

26-May-17

 

Applied
 • จบจากสาขาวนศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร
 • มีคะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการส่งเสริมการเกษตร

25-May-17

 

Applied
 • ลงพื้นที่ขาย Internet บ้าน AIS Fibre ให้ลูกค้า
 • มีประสบการณ์ ด้านการขาย (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ , ออกบูธ

25-May-17

 

Applied
 • ลงพื้นที่ขาย Internet บ้าน AIS Fibre ให้ลูกค้า
 • มีประสบการณ์ ด้านการขาย (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ , ออกบูธ

25-May-17

 

Applied
 • ลงพื้นที่ขาย Internet บ้าน AIS Fibre ให้ลูกค้า
 • มีประสบการณ์ ด้านการขาย (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ , ออกบูธ

25-May-17

 

Applied
 • ลงพื้นที่ขาย Internet บ้าน AIS Fibre ให้ลูกค้า
 • มีประสบการณ์ ด้านการขาย (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ , ออกบูธ

25-May-17

 

Applied
 • ลงพื้นที่ขาย Internet บ้าน AIS Fibre ให้ลูกค้า
 • มีประสบการณ์ ด้านการขาย (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ , ออกบูธ

25-May-17

 

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ
 • รักงานขาย , มีความรับผิดชอบ , สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์งานขายพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25– 45 ปี
 • ประสบการณตลาดสินเชื่อเช่าซื้ออย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีดีลเลอร์และเอเย่นต์ที่เคยส่งงานให้

24-May-17

Base salary + high commission

Applied
 • อายุระหว่าง 20-35 ปี
 • รักงานด้านการออกแบบ และการขาย
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี

23-May-17

 

Applied
 • วางแผนและทำการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายลูกค้า
 • จัดกิจกรรม CSR และจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสร้างภาพ
 • ทำการตลาดลูกค้าที่ตรวจสุขภาพประจำปีทั้งหน่วยงาน

23-May-17

 

Applied
 • เทรดมาร์เกตติ้ง พนักงานส่งเสริมการตลาด ภาคอีสาน
 • Trade,Sales Support Traditional Trade Northeastern
 • ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขาย สื่อการตลาด

17-May-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.