• เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 28 - 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี / การขาย การตลาด
  • รู้เส้นทางในภาคใต้ และ กรุงเทพฯ เป็นอย่างดี

16 hours ago

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.